Harald Bohlin har avlidit

Allas vår Harald Bohlin är borta. Han var aktiv vid grundandet av nätverket Glunt-Akademin 2005 och betydde mycket för att levandegöra glunttraditionen och inte minst för denna hemsida som han ständigt byggde vidare på med sin stora kunskap om Gluntarne och Gunnar Wennerberg. Körsång, spex och gluntar låg honom varmt om hjärtat. Som gluntsångare i […]

Läs hela artikeln