6 juni 2917

Rapport till 200-kommittén


Vad som hänt ang. 200-jubiléet sedan vårt marsmöte

Det är en blandning av positivt och negativt och några osäkra.

Det positiva framgår av bif. kopia av det som ligger på 200-gruppens hemsida. En del är nytt sedan föregående rapport.


Det negativa eller oklara sammanfattas här.

ABM-institutionen har inte tid att ägna sig åt en Wennerbergutställning.

Nationalmuseum har inte tid ordna en utställning med förslag till W-staty i i Uppsala

Parksnäckans ledning var svalt positiv till ett gluntprogram. Jag försökte med en grupp i Stockholm som sjunger gluntar till pop-komp. men de ansökte aldrig.

Konsert & Kongress: Lena Åberg Frisk var mycket positiv från början men, som jag rapporterad förra gången kokade det ner till en allsångsglunt. Sen blev det inte någon allsång alls men det blev i alla f all en liten info-ruta i allsångsbladet om W-jubiléet.

Norstedts förlag lär efter påstötningar överväga att ge ut G. Svensons biografi som e-bok. Svenson ättlingar avstår från ev. arvode om det blir fråga om en nyutgivning. Förslaget har inte avslagits. Jag har frågat om att OM förlaget beslutat inte ge ut boken som e-bok, kan förlaget då accepter att GV skannar av boken och lägger ut den på vår hemsida. Om förlaget accepterar vänder jag mig till till förf.:s arvingar och frågar om de accepterar detta.

Tidningen Svensklärarna ha inte svarat negativt.

GV kommer inte att delta i Bokmässan.

Tanken om en Wennerberg-bakelse har förts vidare till Vg nation.
Domkyrkoförsamlingen svarade: Hej!
Det vore faktiskt bra att göra någonting, vi håller med. Tyvärr har vi redan planerat verksamheten inför kommande månader, vi måste prioritera reformationsfirandet, i år. Och under oktober framför allt. Vi beklagar! Hälsningar,
Antonietta Cannizzaro
Domkyrkoorganistsassistent

Stadsteatern har inte svarat på förslag att uppföra ett sångspel av Ulf Fredriksson på glunttemat. Jag har nyligen frågat om GV kan få låna manus för att ev. göra en minivariant men ännu inte fått svar.
Jag har bett en ledande i SHT att berätta om Ws insatser i detta sällskap. Men deras verksamhet är så slutet, att det inte får berättas.

Vårstavi (där W:s dotter bodde) har inget W-material.

Det ser inte ut att bli några profilprodukter. Jag har från översikten av vad som planeras strukit det stycke om vad universitet från början utlovade.

Positivt:
Västgöta har ingen begräsning till slutna sällskap, alltså inga formella problem att bjuda in allmänheten till alkoholförtäring.

UNTs kulturchef Nina Solomin har svarat:
jag har skickat frågan om särtryck [av en W-karta] vidare till högre ort. Vg journalistiken vore det bra om du hade möjlighet höra av dig efter sommaren, så vi kan planera in något inför evenemanget.

CC svarade på mail från mig:
Jag vidarebefordrar detta till Markus, och vi ser till att prata ihop oss med Uppsala Studentkår!
Med vänliga hälsningar,
Hedil Minshed
Curator Curatorum

Inbjudan till att få föredragshållare om W. är nu utsänd till alla presidenter i klubbarna.

Återstår att åtgärda:
ändamål som tidigare var aktuella i 200-gruppen: att vänorterna ska erbjudas Gluntprogram, en Gluntkarta och stöd till sång för gymnasieklasser i Uppsala. Alternativt har vi föreslagit UNT GVs ansökan till kommunens kulturnämnd är inte slutbehandlad. Vi sökte om samma tre att producera en sådan karta.

Tips om jubileet till Operan, lokalradio, lokal-TV. Radions p 2 har tidigare kontaktats men det behöver nog upprepas.

Frågan om en repris på riks-TV- program från 1986 har ej åtgärdats än.

En faktaskrift om var det finns arkivmaterial om W (underlag finns redan från Musikverket och Carolinas handskriftsavd, utlovat från Vårstavi. Ev. enbart på vår hemsida t.v.)

Föreslå UNT att i september publicera en daglig glimt ur Wennerbergiana. Harald kontaktar tidningen.

Föreslå berörda institutioner uppsatsämnen.

Gehrmans förlag har svarat att det inte är aktuellt med en nyutgåva av Gluntarne men JO har givit tillstånd till GV att scanna in de artiklar om gluntarna som JO infört i sin utgåva av Gluntarna i samarbete med Gehrmans.

Harald