Claes Annerstedt kallades av Svenska Akademien
till ledamot på stol nr 2. Här nedan återges hans
minnesteckning över sin företrädare Gunnar Wennerberg.

Denna text har välvilligt ställts inscannad
till GVs förfogande av Musikaliska Akademiens

ständige sekreteraren Fredrik Wetterqvist.