Arkivfynd
Under denna rubrik har vi sammanfört äldre och nya förteckningar.


Källor till Sven G. Svensons biografi
http://www.gluntarna.se/Sven_G.html

Gunnar Wennerbergs  verkförteckning har publicerats av Musikaliska Akademien,
http://levandemusikarv.se/tonsattare/wennerberg-gunnar/


Musikverket har scannat 39 sånger av Wennerberg, bl a några gluntar:

Musikverkets digitala Wennerbergnoter

Musikverkets länkar till kataloger, arkiv, samlingar

Material relaterat till Gunnar Wennerberg i Carolina Rediviva
ALVIN: Universitetsbibliotekets plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv


Uppsala universitetsbibliotek har med anledning av jubiléet digitaliserat hela Gluntarne i Wennerbergs egenhändiga handskrift. Det gäller musikbilagan, fem omgångar, samt ord till Gluntarne.

De digitala kopiorna finns publicerade i Alvin och nås om man söker på "Gluntarne", "Gluntarna" eller "Gluntens duetter":


http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159371 (samlingspost för musikvolymerna)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159373 (Gluntens duetter omgång 1)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159374 (Gluntens duetter omgång 2)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159375 (Gluntens duetter omgång 3)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159376 (Gluntens duetter omgång 4)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159377 (Gluntens duetter omgång 5)
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-159372 (Ord till Gluntens duetter)


Jubiléet  uppmärksammades med blogginlägg i oktober i vår 400-blogg, som nås från universitetbibliotekets hemsida. http://400-blogg.ub.uu.se/

Bilder och annat på Carolina Rediviva
Gunnar Wennerberg 200 år – 400 - Uppsala
2 okt 2017 ... Föremål 132 av 400: Daguerrotyp med Gunnar Wennerbergfrån 1840-talet. Idag 2 oktober 2017 firar vi att det var 200 år sedan Gunnar Wennerberg (1817-1901) föddes i Lidköping. Detta firar vi på universitetsbiblioteket med att visa ett urval bilder med anknytning till honom: 200-årsjubilaren Gunnar Wennerberg
http://400-blogg.ub.uu.se/2017/10/02/gunnar-wennerberg/

5 okt 2017 ... Föremål 133 av 400: Handskrift med text och noter till Gunnar Wennerbergs ” Uppsala är bäst” ur Gluntarna I våra musiksamlingar finns naturligtvis Gunnar Wennerbergs verk bevarade i noter och texter, handskrivna och tryckta. Bland sångerna i hans sångcykel Gluntarna från 1840-talet, som skildrar livet i ...

5 okt 2017 ... Föremål 133 av 400: Handskrift med text och noter till Gunnar Wennerbergs ” Uppsala är bäst” ur Gluntarna. I våra musiksamlingar finns naturligtvis Gunnar Wennerbergs verk bevarade i noter och texter, handskrivna och tryckta. Bland sångerna i hans sångcykel Gluntarna från 1840-talet, som skildrar livet i ...
400-blogg.ub.uu.se/2017/10/05/wennerbergs-gluntarna/

Gunnar Wennerberg är i Uppsala mest känd som författare och kompositör till sångcykeln Gluntarna, duetter för bas och baryton till pianoackompanjemang, som beskriver studentlivet i 1840-talets Uppsala. En webbutställning producerad med material ur Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. Se utställningen i Flickr  ...
https://ub.uu.se/om-biblioteket/utstallningar/

Föremål 132 av 400: Daguerrotyp med Gunnar Wennerberg från 1840-talet Idag 2 oktober 2017 firar vi att det var 200 år sedan Gunnar Wennerberg (1817-1901) föddes i Lidköping. Detta firar vi på universitetsbiblioteket med att visa ett urval bilder med anknytning till honom: 200-årsjubilaren Gunnar Wennerberg.
400-blogg.ub.uu.se/tag/fotografier/

Föremål 133 av 400: Handskrift med text och noter till Gunnar Wennerbergs ” Uppsala är bäst” ur Gluntarna I våra musiksamlingar finns naturligtvis Gunnar Wennerbergs verk bevarade i noter och texter, handskrivna och tryckta. Bland sångerna i hans sångcykel Gluntarna från 1840-talet, som skildrar livet i det akademiska ...

2 okt 2017 ... Föremål 132 av 400: Daguerrotyp med Gunnar Wennerbergfrån 1840-talet Idag 2 oktober 2017 firar vi att det var 200 år sedan Gunnar Wennerberg (1817-1901) föddes i Lidköping. Detta firar vi på universitetsbiblioteket med att visa ett urval bilder med anknytning till honom: 200-årsjubilaren Gunnar ...

31 okt 2017 ... Föremål 133 av 400: Handskrift med text och noter till Gunnar Wennerbergs ” Uppsala är bäst” ur Gluntarna I våra musiksamlingar finns naturligtvis Gunnar Wennerbergs verk bevarade i noter och texter, handskrivna och tryckta. Bland sångerna i hans sångcykel Gluntarna från 1840-talet, som skildrar livet i ...
400-blogg.ub.uu.se/2017/10/

Manus mm på Carolina
Kia Hedell: Material relaterat till Gunnar Wennerberg i Carolina Rediviva utöver det som redovisas ovan:

En preliminär sammanställning gjord utifrån befintliga kataloger. Signum i rött.
Manuskript av Gunnar Wennerberg
Anteckn efter Elias Fries föreläsningar om algerna 1839. X 309b Studieanteckningar m m i filosofi, estetik, fornisländsk litteratur m m. 1842 och följande år. X 309a

Studieanteckningar. X 209f
Resedagbok 1/10 1851-11/7 1852. X 309
Utkast till en historia öfver svenska grammatiken. 309b
Egna dikter och översättningar. C 209g
Dikt. V 5:5
Skämtvers. X 240 [Gyllenhaal]
Utkast till tal X 309h
Utlåtande till Musik. akademien för en del uppsatser intagande i handlingarna 24/3-16/10 186(7?). Z 210
Koncept till Gluntarna m m (orig). V 105a
Brev skrivna av GW
Brev till och från Gunnar Wennerberg. G 324a-h
Brev från Gunnar Wennerberg till J A Josephson. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-2932 ; J A Josephsons brev, dagböcker och andra papper; Z 205e fol. -Z 205m fol. Album med handskrivna verser och 10 inklistrade teckningar från 1850- talet, bl. a. av Gunnar Wennerberg. Acc1983_46

[Brev?]: Bern 1849. Barthelson 3473

Anm: Fler brev kan finnas i brevkatalogerna (pappers- respektive datakatalogen BRUNO) 2

Samlat material:
Biographica X 309c-e
En samling manuskript av Gunnar Wennerberg, bl. a. text- och musikmanuskript till några av Gluntarne, några andliga sånger och oratoriet "Jesu dom och död". http://urn.kb.se/resolve? urn=urn:nbn:se:alvin:portal:record-8232 ; 1 kartong, placering alfa Andras manuskript/brev med koppling till GW
Annerstedt, Claes: Bidrag till en biografi... samlade af C Annerstedt. X 310a
Arsenius, John: Minne från min bekantskap med GW, med muntrationer. X 310
Kullberg, K A af: ”Gunnars monolog” och ”Gunnar porträtteras”, dikter av K A af Kullberg. X 240
Wennerbergsrummet i Skara: Brev från S Welin. G 295a5; Brev från K Nyblom. G 295a9. Brev från O Lindqvist. G 295a2
Uppgifter om kvartetter (?): Brev från Kallstenius. G 295a2
Samlat om GW
Dikter till honom X 309h
GW och musiken X 209i
GW som politiker och statsman X 309k
Tryckt material
Tidningsurklipp angående hans Brev och minnen. X 300a26 3

Musikalier i handskrift:
Gluntens duetter. Omgång 1-5. Vmhs 116:1-5
Ord till Gluntens duetter. Vmhs 116a
Kung Karls drapa. Orig.ms. Jämte ett brev från GW till Uppsala Studentkörs Allm. Sångförening. 1872. Vmhs 117
Trum-marsch. Orig.ms. Vmhs 66:19
”Hur länge skall i Norden...?” Orig.ms. Vmhs 66:20
Davids 24 psalm. Körstämmor. Vmhs 125
Jesu död – oratorium. Part. Vmhs 128:21
Jesu födelse – oratorium. Originalpart. Vmhs 130
Hafsjungfrun. Duett för alt och bas. Vmhs 129:23
E P Mathews Wade Hampton hymn. Orig.ms. 1879. Vmhs 141:24
Anm: Dessutom finns musiktryck.
KH 160923


Teater-och musikbiblioteket

Länkar till kataloger, arkiv, samlingar:om GUNNAR WENNERBERG

Online-katalogen:

http://discover.musikverket.se/iii/encore/search/C__Rb1417567__Sgunnar%20wennerberg__P0%2C31__Orightresult__U__X1?lang=swe&suite=gold

Kortkatalogen:

http://www2.muslib.se/digilellky.php?origin=freesearch&lang=sw&status=new&level=1&type=Visa+underindelning&searchtxt=gunnar+wennerberg&searchtype=exact&POS1=&composer=&uebercategory=&uebercategory=ALLA&type.x=0&type.y=0

 Arkivregistret:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/arkivregistret/

 Autografsamlingen:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/files/2013/02/Autografsamlingen.pdf

 Brevkatalogen:

http://katalog.musikverket.se/mtb/views/brev/Default.aspx?item=22

 Brevregistret:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/files/2012/12/brevregister.pdf?_ga=1.103281088.1116930452.1481182353

 Klippsamlingen:

http://musikverket.se/musikochteaterbiblioteket/rariteter/specialsamlingar/klippsamling-nordiska-personer/