Glunt-Akademin

inom Eklundshovs Vänner och Väninnor

Söndagen 2 oktober 2011


 

16.45 Samling Västgöta Nation Uppsala


17.00: GLUNTSEMINARIUM under ledning av Christer Åsberg

Temat är: Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar.
Inledare Adam Taube
Se närmare på hemsidan www.gluntarna.se  under rubriken Glunt-Akademin ->Årsmöteshandlingar -> Dagordning 2011
 

18.00 cirka: GLUNT-AKADEMINS ÅRSMÖTE 2011

Information om dag för årmötet har lämnats i rundbvrev i våras och på vår hemsida.
Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och godkännande av dagordning.
Verksamhetsberättelse för 1 okt 2010 – 30 sept. 2011
Ekonomi
Hemsidan www.gluntarna.se
Val av styrelse: Under innevarande år har styrelsen bestått av ordförande samt två medlemmar
Ev. val av andra funktionärer eller resurspersoner
Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår
Vem gör vad till nästa årsmöte?
Övriga vid p. 1 anmälda frågor
 
Väl mött  önskar
Harald Bohlin, Björn Ringström, Inga Svanfeldt
 
Vem vill du föreslå att hålla i Glunt-Akademins ordförandeklubba 2011?
(Nuvarande t.f. ordf. önskar ej få förlängt uppdrag)
 

19.00: GLUNTFROSSA

Anmälan:  E-post adress: PG.Norman@Telia.com,
Tel. 018-55 91 69, Börjegat. 43 D, 752 29 Uppsala.
Vi måste anmäla antalet deltagare till nationen senast 25 sept.
Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor
Obegränsat med sång – historier – trivsel.
 
Kl 20.45 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21
hålla en liten ceremoni till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag
2 oktober 1817.
Därefter valfritt program, ev. fortsatt på Västgöta.
 
Verksamhetsberättelsen: se http://gluntarne.se/Arsmoteshandlingar.html