PROGRAM Tisdagen 2 oktober 2012

 
17.15 Samling Västgöta Nation Uppsala
17.30 GLUNTSEMINARIUM på temat: Kvinnorna i Gluntarne
 
- ett praktexempel på ett verk där en analys ur könsperspektiv kan komma med något väsentligt om den sociala miljön och den brödraskapsmentalitet som präglar det.
 
Vi tänker utgå från de kvinnor som faktiskt finns i Gluntarne (och från dem som saknas) och sedan under diskussionens gång anlägga genusperspektiv och urskilja manlighetsideal men också dra in Wennerbergs faktiska insatser som ämbetsman, mer inriktat på kvinnosyn än på mansideal.
 
Seminariet leds av professor Christer Åsberg.
Inledare:
Linn Areskoug, som 2011 disputerade  på avhandlingen Den svenske mannens gränsland. Maskulinitet, nation och modernitet i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit (1910-1913) och senast skrivit uppsatsen Fridolins gränsland i Karlfeldt i sin tid (red. C. Åsberg,, 2012). Vi ser det som värdefullt att vi lyckats locka Linn att nu analysera Gunnar Wennerbergs kvinnosyn.
 
Lilian Fredriksson, en av författarna till boken Ett tioårigt dundrande kalas, som kommer att presenteras under Gluntfrossan. Där ingår ett kapitel om kvinnorna i Gluntarne och i den samtida uppsalamiljön. Boken kan köpas från förlaget www.podium.nu eller direkt från författarna skagegard@hotmail.com. Den kan också köpas i samband med seminariet.
Lilian är en skarptungad feminist, som nog kommer att ge några överraskande kommentarer.
Lästips:
På GA:s hemsida finns under rubriken Gluntarne och Wennerbergiana bl a rubriken
18 d) GW:s syn på kvinnor
Enefalk, H. (2008). En patriotisk drömvärld: Patriotic Dreamlands: Music, Nationalism and Gender in the Long Nineteenth Century. Diss. [Mer information] Ladda ner hela texten
Enefalk, H. (2007). Sång för kung och fosterland. Forskning och Framsteg, 50-51 [Mer information]
 

18.30 cirka GLUNT-AKADEMINS ÅRSMÖTE 2012
  1. Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och godkännande av dagordning, anmälan av övriga ärenden.
  2. Verksamhetsberättelse för 1 okt 2011 – 30 sept. 2012
  3. Ekonomi
  4. Hemsidan www.gluntarna.se
  5. Val av styrelse  Ordförande samt två medlemmar
  6. Ev. val av andra funktionärer eller resurspersoner
  7. Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår
  8. Vem gör vad till nästa årsmöte?
  9. Övriga ärenden och frågor.
 Hans Levander,  Inga Svanfeldt, P-G Norman

19.00 GLUNTFROSSA

Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor. OBS  Kontant betalning!
Obegränsat med sång – historier – trivsel.
Bokpresentation: Presentation och erbjudande av boken ETT TIOÅRIGT DUNDRANDE KALAS – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg.
 
Vi hoppas på anslutning av Västgötas manskör Korgossarna vid 20-tiden.
Kl 20.45 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21 medverka i årsceremonin till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 oktober 1817.
Därefter valfritt program, ev. fortsatt på Västgöta.
Anmälan: Karl Hogstedt E-post adress: karl.torsten@gmail.com
Helst ej senare än fredag 28 september
 
Väl mött !