Glunt-Akademin
PROGRAM onsdagen 2 oktober 2013

17.15 Samling Västgöta Nation Uppsala
17.30 GLUNTSEMINARIUM
Professorn i idéhistoria, Stockholm, Elisabeth Mansén inleder årets seminarium kring    Salongskulturen i 1800-talets Uppsala

18.30 cirka. GLUNT-AKADEMINS ÅRSTRÄFF 2013
Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, deltagarlista och godkännande av dagordning, anmälan av övriga ärenden.
Val av en person att jämte mötesordföranden justera minnesnoteringarna
Verksamhetsberättelse för 1 okt 2012 – 30 sept. 2013: utsänds senare och läggs ut på hemsidan
Organisation & Ekonomi
Hemsidan www.gluntarna.se
6. Val av styrelse för kommande verksamhetsår:  ordförande samt ledamöter               
7. Val av andra funktionärer eller resurspersoner

8.  Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår
9.  Vem gör vad?
10.  Övriga ärenden och frågor

19.00 GLUNTFROSSA
Anmälan: P-G Norman  E-post adress: PG.Norman@Telia.com  Tel: 018-55 91 69
Helst ej senare än fredag 27 september

Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor
Obegränsat med sång – historier – trivsel.

Vi hoppas på anslutning av Västgötas manskör Korgossar vid 20-tiden.
Kl 20.30 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21 medverka i årsceremonin till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag
2 oktober 1817.
Därefter valfritt program, ev. fortsatt på Västgöta.

Väl mött !

Hans Levander  Inga Svanfeldt   P-G Norman