Glunt-Akademin
PROGRAM fredagen 2 oktober 2015

17.15 Samling i biblioteket, nedre botten i Gästrike-Hälsinge Nation Uppsala Trädgårdsgatan 9 (Obs. för oss ny lokal)

17.30 GLUNTSEMINARIUM
Tema:  Hur fira Wennerbergminnet 2017?

18.30 (cirka) GLUNT-AKADEMINS ÅRSTRÄFF 2015
1. Formalia: Val av ordförande och sekreterare för mötet, val av en person att jämte   mötesordföranden justera minnesnoteringarna, deltagarlista och godkännande av dagordning, anmälan av ev. övriga ärenden.
2. Verksamhetsberättelse för 1 okt. 2014 – 30 sept. 2015 (bifogas och läggs ut på hemsidan)
3. Ekonomiska rapport för senaste budgetår och revisorns berättelse (föredras under sammanträdet)
4. Fråga om ansvarsfrihet för de verksamma senaste budgetåret
5. Val för kommande verksamhetsår: ordförande, styrelseledamöter och kassör 
6. Val av revisor för budgetåret 1 sept. 2015 – 31 aug 2016
7. Information om hemsidan  www.gluntarna.se    
8. Förslag och idéer inför nästa verksamhetsår samt övriga under p. 1 anmälda ärenden

19.00 GLUNTFROSSA
Anmälan till frossan: E-post  inga.svanfeldt@gmail.com /0703-16 42 43
Helst ej senare än måndag 28 september

Måltid: Pytt och äppelkaka och kaffe – pris kring 200 kronor
Obegränsat med sång – historier – trivsel.

Kl 20.30 vandrar vi till Wennerbergstatyn i Carolinabacken för att efter Gunillaklockans klang kl 21 medverka i ceremonin till minne av Gunnar Wennerbergs födelsedag 2 oktober 1817.

Väl mött !
 Harald Bohlin
tf ordf.