Nu är det dags!
Eklundshofs Vänner och Väninnor
inbjuder till årsmöte med efterföljande
Examenssexa
 söndagen den 5 juni kl 18 i Brunnspaviljongen på Eklundshof

Före årsmötet dricker vi brunn och går den traditionella grötlunken ledsagade av
Sixten Lakes Jättesextett
Därefter årsmöte och
Offentliggörande av den nyinstiftade Glunt-Akademin.

Några äldre sångare och musikentusiaster i Uppsala har funnit det angeläget att sångtraditionerna kring Gunnar Wennerbergs Gluntarna förs vidare till en yngre generation. Inom ramen för Eklundshofs Vänner och Väninnor har för detta syfte skapats en Glunt-Akademi vars innehåll och form kommer att offentliggöras samt beskrivas i ord och ton denna dag, 5 juni 2005.

Dessutom
Lekamlig och andlig spis helt enligt Wennerbergs Glunt no 25.
Till kaffet
kåserar Torgny Nevéus över ämnet
Vad gjorde Gluntarnes icke-juvenaliska kamrater på Eklundshof och annorstädes.
Kostnad för sexa och underhållning  250 kr
Anmälan senast 2 juni per tel 55 01 00 eller fax 55 93 72
Medlemsavgiften föreslås oförändrad till 100 kr, för familjemedlem 50 kr.
Andra läsningen av  EHVV nya stadgar kommer att göras på årsmötet.