Glunt-akademin

inom Eklundshofs Vänner och Vänninnor

 

Förslag till verksamhet 2005

 

 

Tidpunkt                      Förslag till verksamhet 2005                                      Kostnad

 

Januari 16                   *Samling kring förslaget att instifta en G-A                        0

 

Mars 02                       *Förslag framläggs för EHVV´s styrelse                            0

 

Mars 13                       *Informell presentation i samband med EHVV´s

                                      möte med våfflor mm. Gluntsång                                       6 inbjudningar

                                    *Planering för hemsida

                                    *Diskussion om arbetsgrupp inom Glunt-akademin

 

April                            *Informerande upprop till körer och musik-                         Porto ca 500:-

                                       lärarei Uppsalaområdet.

 

Maj                              *Planering för Gluntsång i samband med                             Telefon

                                       EHVV´s program 5 juni.

 

Juni 05                          *Gluntsång: Examenssexan enligt tradition.                         6 Inbjudningar?

                                        Ytterligare 3-4 gluntsånger framförda av

                                        ”unga sångare”.

                                      *Offentlig-görande av Glunt-akademin

                                        (”press-konferens”, kommun ......)

 

September 10                 *Kulturnatten med inslag från Glunt-akademin                     

                                         Presentation av idén samt 30-45 min med

                                         Gluntsång – företrädesvis yngre sångare.                         0

 

Oktober                          *Gluntseminarium med möjligheter för instudering          Pianist?

                                         och diskussioner. Eklundshof                                           Regi-stöd?                     


November-Dec.                Utvärdering 2005.                                                             EHVV styrelsen

 

 

 

Förslagsställare

H L  5 mars 05

 
<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan