Glunt-Akademin

Protokoll No 001 16 januari 2005

 

från möte inom ramen för Eklundshofs Vänner och Väninnor  EHVV

 

Plats

Eklundshof, Uppsala

 

Deltagare

Bosse Andersson, Harald Bohlin, Carl-Olof Jacobson, Hans Levander, Sture Lundén, Björn Ringström, Hasse Samuelsson, Christer Åström.

 

Kallade men förhindrade att deltaga och som uttryckt sig positivt till en Glunt-Akademi

Staffan Eker, Nils-Johan Höglund, Ragnvald Johannes, Adam Taube.

 

Mötets punkter

  1. Planer på att inrätta ett forum för att inspirera yngre sångare till Glunt-sång har funnits i Uppsala sedan 80-talet bland annat uttryckt genom de framträdande gluntsångarna Carl-Olof Jacobson och Richard Ringmar.

 

  1. Frågan om att nu inrätta en Glunt-Akademi har initierats av HL i en skrivelse till Eklundshofs Vänner och Väninnor den 11 januari 2004. Motivering och förslag till verksamheter finns i denna skrivelse (Skrivelsen bifogas till protokollet).

 

  1. EHVV´s styrelse ställer sig positiv till denna fråga, och emotser en vidareutveckling av tankar och konkreta planer.

 

  1. Ett upprop till möte den 16 januari, i samband med EHVV Julgransplundring, har därefter sänts ut till några Uppsala-bor med intresse för Gluntsång. Syftet med detta möte var att ta ställning till skapandet av en Glunt-Akademi enligt riktlinjer i uppropet (Uppropet bifogas). Deltagare enligt ovan deltog i detta första möte.

 

  1. Mötesdeltagarna påtalar inledningsvis behovet av att yngre sångare får mer kännedom om Wennerbergs Gluntarna, och uttrycker sin uppskattning över att en Glunt-Akademi initieras.

 

  1. Namnet Glunt-Akademi föreslås som ett ”modernare” alternativ till Gluntarne Akademi.

 

  1. Grundtanken som tillstyrks av mötet skulle vara en verksamhet två gånger per år, nämligen ett tillfälle för Glunt-framträdanden under våren samt ett tillfälle för instudering under hösten.

 

  1. Övriga möjliga verksamheter såsom arkiv, hemsida mm diskuterades ej och får anstå till senare möten.

 

  1. En Glunt-Akademi behöver tills vidare ingen formell organisatorisk form, utan kan ingå som ett forum inom Eklundshovs Vänner och Väninnor vilket kommer att föreslås vid EHVV´s styrelsesammanträde den 2 mars 2005. CÅ förmedlar dessa intentioner till styrelsen.

 

  1. Glunt-Akademin siktar på att arrangera Gluntframträdanden, gärna med yngre Glunt-konstellationer, i samband med EHVV´s årsmöte söndagen den 5 juni 2005. Närmare planering påbörjas i mars.

 

 

Vid protokollet

Hans L. (Glunt mm)

  <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan