Till sångare och piano-ackompanjatörer
med intresse för Gunnar Wennerbergs Gluntarna

 
Detta är en inbjudan till ett informations- och sångarträff,
Fredagen den 24 mars kl 18.00 – cirka 19.30
Plats: Alfvénsalen i Uppsala
 
Gluntar sprider trivsel och glädje både hos dem som lyssnar och dem som utför dem!
Sprid gärna denna inbjudan!
×   Vill du veta vad Gluntarna är för någonting?
×   Tycker du om att sjunga / ackompanjera Gluntar?
×  Vill du sjunga några Gluntar med oss?
×   Vill du träffa andra sångare/pianister som framför Gluntarna?
×  Vill du veta vad Glunt-Akademin är för någonting?
×  Vill du kanske vara med och framföra någon av Gluntarna den 11 juni på Eklundshof?
Vid JA-svar på någon eller flera av frågorna vill vi rekommendera att du läser vidare.
 
Vi är några seniora sångare och pianister i Uppsala som vill entusiasmera yngre sångare till att sjunga/spela de Uppsala-typiska Gluntarna, en samling duetter för hög och låg baryton med piano-ackompanjemang skrivna av Gunnar Wennerberg. Vi har faktiskt bildat en Glunt-Akademi (www.gluntarna.se)  för att inspirera till sångarglädje och att få Gluntsången att ljuda vidare till glädje för Uppsalas kulturliv och för sångarna själva.
 
Vi bjuder in till en sångarträff då du kommer att få svar på frågorna ovan, och dessutom sjunger vi tillsammans några av de 30 Gluntarna. Nybörjare eller redan etablerade Gluntsångare – ni är alla välkomna!
 
Vi vill veta vilka sångare i Uppsala-området som önskar hålla kontakt med Glunt-Akademins  program och som vill träna Gluntsång ett par gånger per år med oss. Det kommer sannolikt att finnas möjlighet för några av oss att framträda med  Gluntsånger vid Eklundshof söndagen den 11 juni.
 
  • Hör av dig, helst före 20 mars, om du vill deltaga den  24 mars, eller bara titta in en stund. Tag gärna med noter.
  • Hör även av dig om du vill finnas med på en E-post-lista för framtida information, exempelvis Kulturnattens Gluntprogram den 9 september.
 
Välkommen!
 
Harald Bohlin                      Hans Levander                      Björn Ringström
 
Kontakta i första hand harald_bohlin@telia.com   (obs understreck harald_bohlin                      )
Eller ring 71 47 62 på kontorstid.

PS Övningen inställd pga för få anmälningar.