Här återgivet efter Musiklexikon, Uddevalla 1982 band 1.