Wennerberg själv tog sig friheter! 
”Vid sådana tillfällen brukade W. tjusa oss med sina sånger, oaktat han fick ackompanjera sig själv och sjunga båda stämmorna. Enär han icke var pianovirtuos och Gluntarnas ackompanjemang kräver mycken talang, skedde det mest i ackorder.”