Ur Anna Rydström: Boken om Tjust; Fjärde delen; utgiven 1910

___________________

____________________

____________________

________________

___________________