Gåvor till Glunt-Akademin/Gluntarnas Vänner Donator År Sammanhang Finns
Bok, Från gångna tiders U-a: G Taube: Ur Signe W:s dagböcker Adam Taube
Ur dagböcker 1870-75 Bibl
Bok: Signe Taube: Prostinnan. Brev o minnen av GW:s moder Adam Taube
1928 Bibl
CD, 14 gluntar till gitarr, B. Ringström, M. Ringström, Taube Adam Taube
Arrang för gitarr av Adam Taube Bibl
Kopia ur Lychnos, Kaijser: GW, kung Oscar o professorsstriden Adam Taube

Bibl
Kopia, Kleen: Den stora ofreden vid Karol.Inst.- en återblick Adam Taube
Stockholm 1892 Bibl
Noter + textdel: Gluntarne med gitarrackomp. 22 st Adam Taube

Bibl
Noter, Tre gluntar till gitarr, arr A.Taube. Adam Taube
I Vestragothica 1994 Bibl
Skrift PM med 10 sidor eng.text om GW:s staty i Minneapolis, M Tiblin Adam Taube 2018
Sty
Skrift särtryck, A. Taube: G W och Wade Hampton, en oväntad.. Adam Taube
Vestrogothica 1989 Bibl
Skrift, Tengroth The appointment of J Widmark to… 1891 Adam Taube
Documenta Ophthalmologica 68, sd 145-156 Bibl
Skrift/ Stencil 2001,Taube: GW:s ättlingar: utkast till förteckning Adam Taube

Bibl
Skrift: I EHVV:s småskriftserie: "Examenssexa den 6 juni 1993" Agneta Lindsjö 2017
sty
LP, 2 st, Gluntarne, Wixell, Sædén med orkester Allan Gut 2013
Bibl
Juvenalutgåva av Gl.och De Tre, ytterligare volymer och skivor Anna Myrberg 2017
Sty
CD, 13 gluntar, I. Arn, B. Arn, Kristoferson, Wirsén, 2004 Bertil Arn

Bibl
Bok Gluntarne, Seligmann 1882 m Inledn av G W Björn Thorzell, Knivsta

Bibl
VHS-inspeln. "Här är gudagott…" Bröderna Moe
Gluntarna som musikteater Kristiansund 2002 Bibl
CD, dubbel, Gluntarne, Ringmar/Jacobson Carl-Olof Jacobson 2007 20 ex Bibl + Styr
Kläder: Nygamla byxor till GA:s syrtuter Carl-Olof o Gunilla Jacobon 2016
Sty
Kopia, ur Satirer, urval. Bonniers, "Våra Gluntar" sid 63-77 Christer Åsberg

Bibl
Skrift/föredrag: Åsberg: Spår i tiden, G W och hans sånger Christer Åsberg
Föredrag i Skara domkyrka sept 2007 Bibl
CD, kvarvarande lager (minst ett par kartonger )W.vid Eklundshof Eklundshofs Vänner 2014 i två omgångar Sty
LP, U-a Sparb. 150 år: Uppsala är bäst, Wiksell, Saedén, Haglund Eklundshofs Vänner 2016 3 gluntar + andra visor med Uppsalaanknytning Bibl
Skrift, Skagegård: En vandring i Gluntarnes Uppsala, 1992 (139 ex) Eklundshofs Vänner 2016 Finns i många ex hos Styrelsen, säljs Bibl
Skrift: Tom Lundin: Sällsk.Eklundshofs V&V 1993-2008; 10 ex Eklundshofs Vänner 2016 finns i några ex också hos Styrelsen bibl
CD, Wennerberg vid Eklundshof, Hedov,Jonsson, Kumlien mf Eklundshofs Vänner&V
inspelad på Musicum 2011 Bibl
CD, 13 gluntar, Saedén, Wixell, Haglund Erland Bohlin
inspelningen kom först ut på LP 1962 Bibl
Kläder: Tre frackar i stil från mitten av 1800-talet Erland Bohlin
förvaras tills vidare i Örebro Sty
LP-box Gluntarne 1984, Ringmar/Jacobson/Sund Erland Bohlin 2018
Sty
Noter Gluntarne, arr för piano av Herman Bernes jr. del 1 1890, del 2 1893 Erland Bohlin 2019 Abr. Hirschs förlag, Stockholm Sty
Kläder: En frack (nr 3) i samma stil som tidigare Erland Bohlin 2016
Sty
Bok, Ett tioårigt dundrande kalas, 2010 Fredriksson/ Skagegård

Sty
Övrigt: Punschflaska (tom) från 1800-talets Eklundshof Gudrun o Gunnar Stenhag
Aktiva i Gluntakademin, Kalmar nation Sty
Bok, G. Eneskär: Sicket ett liv, Malmö 2005; Gunnar Eneskär
Ett kapitel heter "Gluntarne" Bibl
Bok, Sparka mot porten och storma! G. Syréhn, Gidlunds 2009 Gunnar Syréhn 2017 Gluntarna som teater, summary in English Bibl
Bok: Två juvenila sångspel, Här är gudagott(/Elefantens kärleksliv Gunnar Syréhn
Vilnius 2011 Bibl
Bok, E. Grip; Gunnar Wennerberg, Uppsala 1925 Harald Bohlin
Utgiven av Sveriges kristliga studentrörelse Bibl
Kopia ur Musica: T Norlind: Musiken på G W:s tid. 1947 Harald Bohlin
Årsbok utg av Musikhist museets vänner, Jenny Lind Sällskapet och GW Sällskapet Bibl
Skrift Vestrogothica, Landtmanson: GW som kriarättare Harald Bohlin
Uppsala 1944 sid 51-57 Bibl
Skrift, Gastr.Kal.: M. Rehnberg: På krogrond med Gluntarne Harald Bohlin
sid 57-87 Bibl
Skrift, manuskript: R Kjellén: GW, Minnesord v Stor-OD 1917 Harald Bohlin
Tryckt i Uppsala 1917 Bibl
Skrift/program Gluntarna på Eklundshof, 25 maj 1986 Harald Bohlin
brunnsoktett, glunttävling, invign paviljong Bibl
Kläder: "Gluntfrack" 1930-talet, violett; minneslappar i fickorna Hugo Isaksson d y ca 2005 Oanvänd sedan 1942, av Hugo Isaksson dä Sty
Noter: Bibliothek för Qvartettsångare del I OCH II, Sthl 1867 Hugo Isaksson d y
med fosterländska sånger Sty
Noter: Studentsången - saml körer o kvartetter Hedenblad/Hirsch Hugo Isaksson d y
Kort förord daterat Uppsala 1883 Sty
Övrigt: Dokument mm från Hugo Isaksson d ä, program operan Hugo Isaksson d y

Sty
Bok Gluntarne, Gebers Enkronasbibl. 1910, med inledn GW Ingvor Gullers

Bibl
Bok, 2 delar, Gluntarne, Hirsch 1872 Ingvor Gullers (via H Levander)

Bibl
CD, 2 st,12 Gluntar resp 11 Gluntar, Bohlin, Sahlin, Fagius Jan Fagius, prod.
inspelad i Flottsund 2014, 2015 Bibl
CD, Här är gudagott att vara, Hjort,Berg, Brundin Jan O. Berg
finns att beställa från B Hjort Bibl
Bok, Almqvist,B. Uppsalastudenten i W-vers o Strindb-prosa,1926 Kristina Levander

Bibl
Bok, Arsenius, Minnesanteckn. Kulturbilder, 1924 Kristina Levander

Bibl
Noter + textdel: Gluntarne med gitarrackomp. 22 st Kristina Levander
ursprungl gåva till Hans Levander Sty
78-varvsskiva, I anledning av Magisterns/Avskedet på … Kåre Eriksson, EHVV 2012
Bibl
78-varvsskiva, Magisterns flamma, En solnedgång.. Kåre Eriksson, EHVV 2012
Bibl
Bok P Lindell: Autografier o porträtt … med bl a G W; Sthlm 1890 Kåre Eriksson, EHVV 2016 handskriven dikt av GW. Bibl
Övrigt: Album med foton o texter ur filmen Prins Gustaf Kåre Eriksson, EHVV
Musik ur gluntarna spelar stor roll i filmen Sty
Övrigt: noter Lilla Nuppan, av Joh Omberg, dat. 1881. Kåre Eriksson, EHVV 2013 Ombergs namnteckn ses på bok Gluntarne Sty
Noter, Gluntarne i arr. för brunnsorkester av Olle Lind 1980 Olle Lind, via H Levander 2005 framför. Sixten Lake i U-a ca 2007 på Eklundshof Bibl
CD-skiva med Seb. Wernqvist och Tim Holst-Nielsen (gluntar) Peter Johansson, Gbg 2017
Sty
Bok, L.Gustafsson: När musiken tystnar, om Sundelin mm Ragnvald Johannes
Dedikation till Glunt-Akademin och Ragnvald Bibl
CD, 4 gluntar i engelsk översättn, Ringmar, Jacobson, Sund Rigmor Ringmar
överförd av Chr Eklund från bandinsp.2015 Bibl
Kläder: tre uppsättn. Rockar, byxor,västar Ringmar / Jacobson
tvättade / reparerade av Gunilla Bohlin Sty
Noter + kort Nio trestämmiga Serenader (23 sid) och brevkort med bild av GW Staffan Hjorth 2017
Sty
CD, dubbel, Gluntarne, Ernlund, Wiberg, Peterson 300 ex Stefan Mahlstein 2011 Mahlstein producerade, skänkte 300 ex Bibl + Styr
CD, 3 i box, Gluntarne & De Tre, Cleveman, Asker, Wahlund Sten Wahlund
10 ex att användas som gåvor mm Bibl + Styr
Dvd, Punschlunden Operan 1984 Sten Wahlund
Gluntframträdande Bibl + Styr
CD, De Tre, Hjort, Lundén, Ridæus Sture Lundén

Bibl
LP, 11 gluntar, Stenhag, Rydén, Weinhardt Torsten Göthson
Uttryck för Gluntsång vid Kalmar nation under 1970-80-talen Bibl
Övrigt: Gluntnålar, framtagna av Kalmar nations Gluntakademi Torsten Göthson
GA har låtit göra ett antal ex Sty
Bok, Svenson, Sven G: Gunnar Wennerberg, en biografi Uno Wahlström
Stockholm 1986 Sty
Skrift: Gluntarne ca 125 år, Ur Juvenalordens gömmor Uno Wahlström 2015 katalog, bl a Wahlunds dikt Till GW, 1947 Sty
Kläder: Bonjour med byxor o väst från slutet av 1800-talet Weine Karner 2016
Sty
LP-box Gluntarne 1984, Ringmar/Jacobson/Sund Åke Zettermark/SACO
SACO flyttade, ett ex kvar av skivorna Bibl