Glunt XVIII Gluntens flamma

”… så vit som en svan,
så gjorde man dig till den värsta morian”
Morian = ursprungligen: person från Mauritius, numera i sht arkaiserande eller skämtsamt neger; även om mansperson tillhörande annat mörkhyat (exotiskt) folk; "svartling.
 
Ur SAOB: MORIAN mωr¹ia⁴n l. mω¹- ngn gg mor¹-, stundom -ja⁴n (moria'n, el. morja'n (med sl(utet) o) WESTE; morlán ell. morrján DALIN; säll(an) morLoW (1889)) sbst.¹, m.; best. -en, vard. (utom l. södra Sv.) äv. ==. pl. -er. ( more- 1546. morhl- 1893. 1547 osv. morj- 1657–1889. mourr (movrl-) 1648–1662. murej- 1744. murgi- 1699. muri 1635 murj- (munrj-) 1650–1772. mårl- 1547
[av mnt. morian; jfr mm. moriaen (holl. moriaan), ä. t. moriane, eng. ntorian; av ffr. morien, moriaine, mor, avledn. av ffr. more (jfr span. moreno, svartbrun (människa)) l. möjl. utgående från ett mlat. mauri- tanus till lat. Mauretama, Mauritania (se MOR, sbst.²)]
[MORIAN 1]
1) (numera i sht arkaiserande l. skämts.) neger; äv. om mansperson tillhörande annat mörkhyat (exotiskt) folk; "svartling"; i pl. äv. utan avseende på kön; jfr MOR sbst.² ¹ b. BALCK Es. 16 (1603). Swarta som Murjaner. Hilde- brand MagNat. 289 (1650). CRUSENSTOLPE Mor. (1840; i titeln). De svarte svarte Morhianer, / de gå med naket ben. FRÖDING Guit. 180 (1893). GHT 1935 nr 246, 8. 12 (om abessinerna). jfr: Moreane(n)s Bulssaner. SkeppsgR 1546 (ss. namn på örlogsfartyg; trol. efter galliomsbildens utseende). – särsk.
[MORIAN 1.a]
a) (numera föga br.) i MOR, sbst.² ¹ a. SCHRODERUS Os. 2: 479 (1635). BELLMAN (BellmS) 2: 8 (1773, 1791; om tripolitamskt sändebud). TOPELIUS 24: 192 1857. HAMMAR 1936.
[MORIAN 1.b]
b)
[jfr motsv. uttr. i dan. o. holl.]
(†) i uttr. tvätta en morian, göra en morian vit; jfr MOR sbst.² 1 b α. Man skulle myckit snarare kunna göra en Morian hwijt. SCHRODERUS Os. III. 2: 290 (1635). HASSELROTH Campe 217 (1794).
[MORIAN 1.c]
c) bildl., om (icke negroid) mörkhyad l. svartmuskig människa; äv. om sotare o. (eufemistiskt för djävul) i kraftuttryck. Francisc(us) Morian. KlädkamRSthm 1555 K s. 185 a (ss. bi- l. tillnamn på person). HORN Lefv. 106 (c. (1657). DALIN Arg. 1: 289 (1733, 1754; om sotare). Nej, för alla svarta morianer. JOHANSSON RödaHuv. 2– 3: 36 1917.
[MORIAN 2]


Tillbaka