Gluntar till gitarr

 

2011 års gluntseminarium under rubriken ”Gluntsång och gitarrspel. Om olika sätt att ackompanjera gluntar” leddes av Adam Taube. Vid det tillfället fanns tillgängliga några gluntar arrangerade för gitarr liksom en inspelning på cd med Björn och Magnus Ringström som sångare. Referat och bilder från detta tillfälle återges på Glunt-Akademins hemsida under rubriken Seminarier: 2 okt 2011 och

Bilder 2 okt 2011

Under 2014 har Adam Taube berikat glunttraditionen genom att bearbeta sina tidigare arrangemang för gitarr och kompletterat samlingen så att det nu finns 22 gluntar transkriberade från originalets pianoackompanjemang. Resterande 8 gluntar lämpar sig av instrumenttekniska skäl inte för överföring till gitarr.

 

Den nya utgåvan ”Gunnar Wennerbergs Gluntarne med gitarrackompanjemang av Adam Taube.” 

Adam Taube har valt att presentera sitt arbete i två delar. Del 1 innehåller musiken, dvs notbilderna med såväl sångstämmorna som gitarrstämman. Häftet innehåller därutöver ett bildmaterial som illustrerar sångernas innehåll tillsammans med korta kommentarer om sångerna av utgivaren själv. Del 2 innehåller samtliga texter till de 22 gluntarna. Även i detta häfte varvas textsidorna med ett rikt bildmaterial och texter av kulturhistoriskt intresse. Här får man läsa om landshövding von Kræmer, om Gunnar Wennerbergs livsöde och miljö, upplysningar som i flera fall inte finns i tidigare böcker om honom. En faksimil av en glunttext, ”Gluntens drillmarsch”, dvs ”Nattmarschen i St Eriks gränd”, ger en känsla av direktkontakt med Gunnar Wennerberg. Man får läsa om den misslyckade serenad som Gunnar Wennerberg i verkligheten sjöng för sin beundrade Hedda och man får glimtar från dåtidens krogliv i Uppsala. Man får också veta hur det gick till när Ernst Josephsons illustrationer till gluntarna kom till och hur de långt senare publicerades tack vare Gurli Taube, Adam Taubes mor. Ett längre avsnitt under rubriken ”Om gluntsång och gitarrspel” ger mycket att tänka på för dem som ska framföra gluntar – eller lyssna på dem - skrivet av en som under minst 75 år hört och även medverkat i otaliga gluntframträdanden. Bilder av Gunnar Wennerbergs ”flammor” Ava Wrangel och Hedda Cronstedt är rörande att få ta del av, om man själv sjungit ”Ack i Arkadien”, dvs Glunt XVII ”Magisterns flamma”.

 

Transkriberingen från piano till gitarr

Adam Taube har i möjligaste mån, dvs där det gitarrtekniskt varit möjligt att bibehålla Gunnar Wennerbergs intentioner, fört över pianots uppgifter och därmed följt det musikaliska händelseförloppet i ackompanjemanget. Det är ingen tvekan om att transkriptionen gett bästa tänkbara rättvisa åt original­utgåvan. Sedan är det en annan sak att gitarren rent klangligt inte kan överföra pianoklangens möjligheter till dynamik och klanglig bredd - pianostämman rör sig ju helt enkelt över fler oktaver, inte minst ger ju pianots lägre register ett förstärkt klangligt stöd åt helheten inklusive sångstämmorna och är i vår moderna tid ett klangstarkare instrument än gitarren. Men det som gitarren som ackompanjemangsinstrument kan ta vara på är just den mera intima klangvärld som ännu idag kan passa ett framförande av Gunnar Wennerbergs gluntkompositioner. Som ett bidrag till den gitarrspelande gluntackompanjatörens vetgirighet har Adam Taube i textavsnitt i de båda häftena delat med sig av kunskaper om gitarrens historia och användning liksom instrumentets förebildliga utövare.

 

Releaseparty på Västgöta nation

Gluntar har tidigare säkerligen framförts till gitarr men då troligen mest med stödjande ackord. Nu har gluntsångare och gitarrister fått tillgång till en notutgåva, som bevarar ackompanjemanget med dess självständiga roll vid sidan av sångarna. Det märktes inte minst vid det releaseparty på Västgöta nation den 21 maj 2014, då några av transkriptionerna presenterades i sin klingande form. AdamTaube själv spelade gitarr och ackompanjerade sångarna Björn Ringström, magistern, och Michael Sahlin, glunten.

 

”Gunnar Wennerbergs Gluntarne med gitarrackompanjemang av Adam Taube” ges ut i två delar som nr 6 i Universitets- och Studenthistoriska sällskapets skriftserie och kan beställas:  adam.a.s.taube@gmail.com

Pris för båda delarna 300:- inkl. frakt.


CD-inspelningen från 2008 ”
GLUNTAR MED GITARRmed 14 Gluntar, texter och kommentarer kan likaså beställas genom Adam Taube för 120:- + porto.
Här ett litet smakprov: Magisterns misslyckade serenad

 

Gunnel Fagius och Harald Bohlin