Glunt-kläder att låna

Gluntarnas Vänner lånar ut gluntkläder både i Uppsala och Örebro.
Hyran är 100:- per plagg.

I Uppsala finns följande tre Glunt-syrtuter (frackar). Vill du använda dem så ring Harald Bohlin 0709-38 38 43 eller Inga Svanfeldt 0703-16 42 43.I Örebro finns tre gluntfrackar att hyra  för 100:- per plagg.
Kontakta Erland Bohlin, tel. 0707- 796831
Kyrkogårdsg. 20, 702 10 Örebro


 
Erland Bohlin, Magistern, Sigvard Fredriksson, Glunten, och Sture Sjönnemo, pianist.
Tre höga hattar kan ingå i förhyrningen.

______________________________________

En bonjour
Vi har erhållit i gåva en svart bonjour, som vi också hyr ut.

Från Wikipedia: Bonjour eller Redingot är en formell herrjacka i mörkt tyg, vars skört i motsats till jacketten har raka kanter och går ihop framtill.[1] Modet på 1790-talet anpassade denna klädtyp även för damer.
Länge kunde bonjouren vara av mycket växlande snitt och färg, men har under 1800-talet alltid haft två knapprader. Under slutet av 1800-talet blev den svarta bonjouren formell aftonklädsel, medan färgade bonjourer reserverades till att bli promenaddräkt. Ännu i början av 1900-talet räknades bonjouren som den korrekta visit- och förmiddagsdräkten vid formellare sammanhang - därav namnet. I enklare borgerliga sammanhang var den mer sällsynt förekommande som ersättning för frack eller smoking, främst hos äldre personer.[1]
Bonjour kallas ibland redingot från engelskans riding coat. Redingot kan dock även syfta på en överrock av liknande snitt som bonjouren.