Glunt-kläder att hyra

Gluntarnas Vänner hyr ut gluntkläder.
Hyran är 100:- per plagg.

I Uppsala finns följande tre Glunt-syrtuter (frackar). Vill du använda dem så ring Inga Svanfeldt 0703-16 42 43.


______________________________________

En bonjour
Vi har erhållit i gåva en svart bonjour, som vi också hyr ut.

Från Wikipedia: Bonjour eller Redingot är en formell herrjacka i mörkt tyg, vars skört i motsats till jacketten har raka kanter och går ihop framtill.[1] Modet på 1790-talet anpassade denna klädtyp även för damer.
Länge kunde bonjouren vara av mycket växlande snitt och färg, men har under 1800-talet alltid haft två knapprader. Under slutet av 1800-talet blev den svarta bonjouren formell aftonklädsel, medan färgade bonjourer reserverades till att bli promenaddräkt. Ännu i början av 1900-talet räknades bonjouren som den korrekta visit- och förmiddagsdräkten vid formellare sammanhang - därav namnet. I enklare borgerliga sammanhang var den mer sällsynt förekommande som ersättning för frack eller smoking, främst hos äldre personer.[1]
Bonjour kallas ibland redingot från engelskans riding coat. Redingot kan dock även syfta på en överrock av liknande snitt som bonjouren.