Hur framför man gluntar och vilken roll spelar ackompanjemanget?

Ett samtal mellan pianisten Gunnel Fagius och sångarna Weine Karner och Mats Wahlberg.Microsoft Word - GV årsmöte 2018 kallelse.docx