Sten Wahlund In memoriam

Operasångaren Sten Wahlund, som började sjunga gluntar i sin ungdom i Uppsala, släppte aldrig sitt engagemang för dessa visor. Han har spelat in ett album med samtliga gluntar och alla ”De Tre”, han ordnade gluntframträdanden på Operan och i många andra miljöer. Han deltog också någon gång i GA:s aktiviteter och skänkte ett antal album till GA.

Han avled 2 januari  2011 och hans minne tecknades i DN 22 jan av Magnus Brehmer, själv glunt. Han skriver: ”Uppsalas samtliga studentkårer i Givakt! Höj Edra glas och ta farväl av den störste av Gluntarne. Må han vila där det gudagott är att vara….

I Sv D erinrades om att han under mer än 25 års tid framträdde i början av maj i Gluntarne tillsammans med kollegan Björn Asker och Gustav Asplund, piano. (Klas Ralf 20.2.2011)

Tillbaka