Inte bara gluntar…

 
På uppdrag av Gunnar Wennerbergs-Sällskapet utarbetade Gunnar Jeanson skriften: Gunnar Wennerberg som musiker. Uppsala 1929, 259 sid.
I den ingår en förteckning över W:s ”tonverk”, upprättad av G. F. Hennerberg.
Där ingår
 
I. 36 sånger för en röst med piano.
 
II. Under rubriken Duetter står utöver Gluntarne  13 duetter för olika kombinationer av röster: sopran och baryton, två altar, sopran och bas, alt och bas, sopran och tenor osv.
 
III. Trior för mansröster omfattar förutom De Tre även 14 serenader (två tenorer och en bas).
 
IV-VI: För manskör, för blandad kör och större andliga tonverk är de återstående rubrikerna.

Wennerberg tonsatte det studentikosa upptåget ”Auerbachs Keller” ur Goethes Faust för solo, kvartett och kör 1877, tryckt 1878 med tysk text. Verket spelades in 2017 av Stockholms Studentsångare: 
https://www.youtube.com/watch?v=cPCPUqQ0NWs
 
Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan