Glunt-Akademin
 
Protokoll från årsmötet 1 oktober 2010 kl. 18.00
Lokal: Tornrummet Västgöta nation
Närvarande 17 ledamöter (bil. 1)
 
 1. Årsmötet öppnades av föreningens ordförande Hans Levander.
 
 2. Till mötesordförande utsågs Hans Levander och till sekreterare Harald Bohlin varefter utsänt och utdelat förslag till dagordning fastställdes (bil. 2).
 
3. Hans Levander presenterade och kommenterade Verksamhetsberättelsen för tiden 2 oktober 2009 – 30 september 2010 (bil. 3). Under året har GA producerat en DVD från EHVV:s Examenssexa detta år och en från Gluntvandringen under Kulturnatten.
Bl a ville han till protokollet få fört ett varmt tack till Anna-Lena Pikas för hennes stora insatser för vår hemsida och till Inga Svanfeldt och Harald Bohlin. För deras arbete med fören ingens inventarie- och arkivförteckning, som beräknas inom kort kunna läggas ut på vår hemsida. Verksamhetsberättelsen godkändes och ska läggas ut på GA:s hemsida.
 
4. GA är en sektion inom föreningen Eklundshofs Vänner och Väninnor (EHVV) och vår sektions ekonomi handhas av föreningens kassör i egen räkning och kommer att granskas av dess revisorer inför årsmötet 2010. Ny kassör är Sven Kempe. Det har inte varit möjligt att till årsmötet få fram siffror för GA:s ekonomi men ingen tvekan råder om att det finns ett mindre överskott.
 
5. Ordföranden presenterade Akademins hemsida www.gluntarne.se  Den förnyas ganska ofta. Nu planeras en ny förstasida för att väcka intresse hos nya besökare.
 
6. Årsmötet beslöt att för verksamhetsåret 2010-2011 till övriga ledamöter av bestyrelsen välja Inga Svanfeldt och Björn Ringström. Som adjungerade med yttranderätt att bistå bestyrelsen utsågs: Hans Levander som ansvarig för GA:s insatser vid nästa års Kulturnatt, P-G Norman som representant för Norrlands nations manskör, Karl Hogström som representant för Västgöta nations manskör, Bobo Hjort som representant för gluntentusiaster i Stockholm och Harald Bohlin som idéspruta. Årsmötet gav bestyrelsen i mandat att utse ordförande för detta verksamhetsår.
 
 
          Harald Bohlin                     Hans Levander
          Mötets sekr.                        Årsmötets ordförande
 
Efter årsmötet vidtog sedvanlig Gluntfrossa då samtalen fortsatte kring gluntrelevanta frågeställningar. Lilian och Karl G Fredriksson och Lars-Åke Skagegård presenterade sin bok ”Ett tioårigt dundrande kalas. Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg”, som blivit färdig till Kulturnatten.
Mot slutet av Gluntfrossan anslöt Västgöta nations manskör i frack och sångarmössor för att tillsammans med GA:s medlemmar öva några gluntar.
 
Därefter sökte vi oss i smågrupper upp till Wennerbergsstatyn för att högtidlighålla Gunnar Wennerberg 194:e födelsedag. Sedan Gunillaklockans toner klingat ut stämde Vg-kören upp några av sånger av Wennerberg. Lilian Taube lade ner en blomsterbukett vid statyn. Några tog sig därefter ner till skulpturen över Glunten och Magistern och sjöng några gluntar i nattmörkret.
 


Utskriftvänlig version (pdf)

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan