Noteringar under GAs ledningsmöte

21 maj 2015 

 

På Grand Hotell Hörnan

 

Närvarande: tf ordf. Harald Bohlin samt resurspersonerna Inga Svanfeldt, Agneta Lindsjö,  Bo G. Hall, PG Norman, Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl.

 

1. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes.

 

2.  GAs ekonomi. Inga rapporterade om inkomster och utgifter sedan föregående möte med slutsatsen att vi har drygt 10 000:- på bank och c:a 800:- i handkassan.

 

3. Gluntrepan 28 maj kl. 19.00. Fredrik och Joakim har förberett, Inga kompar. Vi hjälps åt att få fram noter.

 

4. Kulturnatten 12 sept kl 17.00 på Musicum. Christer inleder, Inga kompar, PG och Harald leder allsången, Fredrik och Joakim sjunger några gluntar och Agneta och Bo G. är dörrvakter.

Harald bearbetar allsångshäftet.

 

5. W 200 år: Harald och Inga rapporterade från möte med två representanter för Västgöta nations kamratförening. Vi enades om att gemensamt bjuda in en rad företrädare för olika enheter som kan tänkas ha idéer om hur det kan markeras att det 2017 gått 200 år sedan Gunnar W. föddes till en träff på Västgöta den 7 sept kl 19.00. Inbjudningsbrev sänds ut i början av augusti. Glunt-Akademin förväntas ta huvudansvaret för att pröva vilka uppslag som går att genomföra. Tips utöver vad som nämndes vid föregående möte: att Konsert & Kongress (Lena Åberg)  och ERGO bjuds in, Håkan Liby på Upplands muséet har visat intresse. Kanske ska fokus breddas till att gälla studentlivet under 1800-talets mitt för att locka fler? Kanske Uppsala Stadsteater vill förverkliga Ulf Fredrikssons manus till en helafton med gluntar. Inga föreslår att vi ser på en video med bröderna Moe – kanske svensk-norska föreningen ordnar en afton med dem på norska ambassaden i Stockholm? Eller att ambassaden ordnar en fest med dem i Stockholms Stadshus?  Inga berättade att Uppsalarummet, där Wennerberghyllan finns, ska flytta och byta namn till Fyriskällan.

 

6. GAs deposition på Stadsbiblioteket: Inga rapporterade att man inte kan spela de LP-skivor mm, som vi deponerat där, för det finns inte lämplig apparatur för detta. Bo G. meddelade att han för c:a 800:- köpt en apparat på Clas Ohlson, som gör att man kan spela gamla skivor. Kanske det är läge för en donation från GA – eller åtm. en deposition av en sådan apparat?

 

7. Förslag till initiativ och aktiviteter i mån av tid och ekonomi: PM av Hans Levander 2006 (som ligger i det usb-minne med HLs GA-dokument som Kristina Levander överlämnat). Harald gick igenom några punkter som tas upp i denna PM. Ingen av dem föranledde någon åtgärd nu.

 

8. Inventarielistan. Inga informerade om att sedan bibliotekslistan uppdaterats pågår nu motsv. arbete med inventarie- och arkivlistan.

9. Samarbete med föreningar i Uppsala. Kanske ska vi ordna en s.k. Gluntvandring i samarbete med Vårda Uppsala? Om frågan tas upp bör det ske nästa år inför 2017.

 

10  Tvätt av syrtuterna. De närvarande tillstyrkte att detta ska ske och att de därefter hyrs ut för en summa, som ej fixerades.

I anslutning härtill beslutade tf ordföranden att detta förslag ska genomföras.

 

11. Gluntar på engelska. För flera år sedan fick vi kännedom om att Richard Ringmar, Carl-Olof Jacobson och Håkan Sund gjort en inspelning med fyra gluntar, översatta till engelska, men det har varit svårt att finna detta band. Nyligen har Rigmor Ringmar funnit det och överlämnat det till GA. Det har överförts till cd av Christer Eklund i Falun och Anna-Lena Pikas har sedan lagt ut dessa gluntar på GAs hemsida.

 

12. I anslutning till föregående punkt: Kanske British Council, vars chef på 1940-talet översatte Gluntarna till engelska, skulle vilja medverka 2017?

 

13 Nästa möte blir på Vg 7 september efter mötet kring 200-årsfirandet av GW.

 

14. Bo G. meddelade att han hoppas kunna ordna en gluntafton på GH nation i höst inom ramen för nationens kultursatsning.

 

Harald
Förslag till frågor att diskutera vid G:s ledningsmöte 21 maj 2015

GAs ekonomi - rapport
Gluntrepan 25 maj kl. 19.00
Kulturnatten12 sept kl 17.00
W 200 år: 7 sept Vg kl 19.00
HLs förslagslista – tidigare utsänt
Invetarielistan - information
Samarbete med föreningar i Uppsala
Tvätt av syrtuterna
Gluntar på engelska, en inspelning funnen
Ev. frågor som aktualiserats under mötet
Nästa möte: bl a förberedelse för årsträffen 2 okt.

Idébank för kommande möten:
24 nov. 2014 noterades: Likaså bordlades frågor om sommargluntar med tillägget att den traditionella gluntvandringen kanske ska arrangeras under sommaren med sikte på turister med bl a framförande av några gluntar på engelska och med vårt info-blad översatt till engelska. Till kommande möte sparades också frågan om vi till gluntträningar ska speciellt vända oss till de studentnationer där vi tidigare haft tillfälle att presentera gluntar…


 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan