Noteringar under GAs ledningsmöte

3 mars 2015 

 

På Grand Hotell Hörnan

 

Närvarande: tf ordf. Harald Bohlin samt resurspersonerna Inga Svanfeldt, Agneta Lindsjö,  Bo G. Hall och PG Norman (fr o m p 7].  

 

1. Harald meddelade, att vår nye resursperson Fredrik Lindell anmält förhinder att delta i dagens möte. Han hade meddelat att det finns ganska många inom Norrlands nations manskör, som vill sjunga gluntar.

 

2. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes efter komplettering.

 

3. Harald informerade om att Uno Wahlström skänkt GA en utställningskatalog: Gluntarne c:a 125 år. Ur JuvenalOrdens gömmor. 4-25 november Upplandsmuseet. Katalog (23 s) Tierp 1973.

 

4. Den punschflaska som donerats till GA och EHV har erbjudits Upplands-museet tillsammans med GAs ”gluntfrack”. Museet hänvisade till Gustavianum. Därifrån har vi fått avböjande svar med förslag att överlämna flaskan och fracken till någon studentnation.

Mötet föreslog att flaskan fortsatt erbjuds Eklundshof och att fracken t.v. förblir i GAs ägo.

 

5. Den nygjorda cd-inspelning med 12 gluntar med Gunnel Fagius vid pianot, Harald Bohlin som Magistern och Michael Sahlin som Glunten kommer att deponeras på Stadsbiblioteket. Anna-Lena Pikas har också scannat in hela skivan på GAs hemsida (se under Nyheter).

 

6. Samarbetet med Västgöta nation. Harald informerade om sitt möte med Vgs inspektor Bertil Wiman. Då togs endast upp vårt föreslag att Vg ska ta initiativ till att skapa en lokal kommitté för att förbereda firandet av 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse med representanter för Allmänna Sången, Uppsala studentkår, JO, OD, kuratorskonventet, universitets- och studenthistoriska sällskapet, släkten, Eklundshof, EHV, UNT, lokal-TV mm. Inspektor utgick ifrån att nationen inte skulle ha tid att ägna sig åt detta men föreslog att vi skulle söka kontakt med nationens landskapsförening. Ordföranden i denna förening har varit utomlands men mailat att han därefter vill diskutera frågan med oss.

Under diskussionen föreslogs att man skulle börja med att inbjuda representanter för de nämnda enheterna till en brain-stormingträff utan krav på att deltagarna själva ska ta ansvar för genomförandet. Därefter bör en mindre kommitté skapas som för frågan vidare.

Möjliga inslag vore att visa filmen om Prins Gustaf (där ett flertal gluntar framförs) – kanske kan filmen visas i TVs matinéserie? Stadsbiblioteket bör kunna ordna en gluntafton och då också presentera ”Wennerberghyllan”. En glunt-vandring till platser i Upsala, som nämns i gluntarna?

Bl a filmvisningen kommer att kosta pengar så kommittén lär behöva söka ekonomiskt stöd från någon eller några donatorer.

Upplandsmuseet kunde ordna en utställning med gluntsång. Tips och material kan nog hämtas från tidigare utställningar.

När Musikhistoriska museet (numer Musikmuseet) öppnade 1910 på Riddargatan hade man ett Gunnar Wennerbergs minnesrum till vilket hans anhöriga och andra skänkt böcker, noter, möbler och porträtt.

 

Det återupplivade Wennerbergsällskapet arrangerade tillsammans med Musikhistoriska föreningen en Wennerberg-utställning 16. 5 – 30.5 1943, som ordnats av N. E. Taube. Dokument informerar om hur olika släktingar lånade ut t. ex. en snusdosa, en snushalsduk, ljusstakar som stått på W:s skrivbord, en reseskrivportfölj, broderad av fru W och använd av G.W. under medio 1800-talet.

 

Ovan nämnda katalog till en JO-utställning 1973 kan också inspirera.

 

7. GAs fyra exemplar av Gehrmans utgåva av gluntnoter med texthäften har inte kunnat påträffas. Posten om dem har därför strukits från inventarielistan.

 

8. Under Kulturnatten, som i år infaller 12 september får vi vara i Musicum. Mötet ansåg att vi detta år endast ska ordna en ”föreställning”. Harald fick i uppdrag att fråga Christer Åsberg om att jämföra det stora Wennerbergporträttet i Musicum med Wennerberg-statyn i Slottsbacken. Christer skulle också ombes att vara konferencier under hela programmet. Inga skulle fråga Joakim Englund och Gabriel Gumuci som framförde ”Gluntarna Reloaded” om de vill sjunga själva och även leda allsången. Gunnel Fagius skulle tillfrågas att spela. Liksom tidigare år bör vi när publiken strömmar in spela Oktetten Ehnstedts Eftr. potpurri ur Gluntarne.

 

9. Frågan om GAs tioårsjubileum kan utnyttjas i PR-syfte i samband med kommande program berördes (stiftelsedatum 16 jan. 2005). Kanske vid en gluntkonsert i Stadsbiblioteket i höst? Inga frågar.

 

10. Tidigare förslag att vi ska föreslå Lars Johan Verle och Robert Sund att göra arrangemang på gluntmelodier har inte fullföljts.  Inga lovade kontakta Robert.

 

11. Fredrik Lindell hinner inte ta ansvar för för gluntrep. Men vi räknar med att nästa gång sikta enbart på medlemmar i Norrlands nations manskör (CV) och PG bistår, förhoppningsvis i samråd med Fredrik.

 

12. Inga och Harald informerade om att inventarieförteckningen nu är utlagd på hemsidan i uppdaterad version. Senare kommer också den s.k. bibliotekslistan att uppdateras.

 

13. Harald informerade om att Anna-Lena Pikas skannat in hela den isländska översättningen av gluntarna. Den återfinns på hemsidan under rubriken Translations.

 

14. Utformningen av info-bladet diskuterades. Med tanke på att ändringar kan bli aktuella efter årsträffen 2 okt begränsas upplagan till 200 ex., som GA betalar. Det ska bl. a. läggas ut på Stadsbibliotekets hylla för föreningsinformation.

 

15. Datum för nästa möte fastställs när vi fått sådan information som motiverar en träff.

 

Harald

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan