Noteringar under GAs ledningsmöte 7 sept. 2015 På Grand Hotell Hörnan

Närvarande: tf ordf. Harald Bohlin samt resurspersonerna Inga Svanfeldt, Agneta Lindsjö, PG Norman samt från p 4 Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl.

1. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes.

2. Förberedelser för årsträffen:

a) Diskussion om förslag till ordf och styrelse i övrigt samt kassör.

b) Utsända förslag till kallelse till årsträffen och VB tillstyrktes efter viss justering.

c) Inga tar emot anmälningar till frossan.

d) Ledningsgruppen tillstyrkte att årsträffen beslutar att nuvarande form för förvaltning av GAs tillgångar bibehålls, bl a därför att GA inte är en formell förening.

3. Kulturnatten 12 sept kl 17.00 på Musicum: Christer inleder, Inga kompar, PG och Harald leder allsången, Fredrik och Joakim sjunger några gluntar och Agneta och Bo G. är dörrvakter.

 4. Ledningsgruppen tillstyrkte att temat för årets glunt-seminarium blir former för att fira GW:s 200-årsdag. Gruppen gladde sig åt att mötet tidigare samma dag om denna fråga blivit så konstruktivt. Det skildras i ett särskilt dokument, som biläggs dessa noteringar som bilaga.

 5. Tidpunkt för nästa möte bestäms i anslutning till årsträffen.

Harald

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan