Noteringar under GAs ledningsmöte 13 jan. 2015

hos Inga

 

Närvarande: tf ordf. Harald Bohlin samt resurspersonerna Inga Svanfeldt,
PG Norman, Agneta Lindsjö, Björn Ringström och Bo G. Hall. 

Anm: ”Resursperson” är ett begrepp som infördes för några år sedan för person, som utan att ingå i styrelsen hjälper styrelsen med konkreta uppgifter och goda råd.

 

1. Harald meddelade, att två nya resurspersoner hade förhinder att delta i dagens möte: kontaktperson med gluntsångare i Stockholm är Johan Åkerblom och med Norrlands nationsmanskör Fredrik Lindell.

 

2. Utsänt förslag till föredragningslista fastställdes efter komplettering.

 

3. Den punschflaska, som donerats till GA och EHV föreslås erbjudas Eklundshof i deposition under förutsättning att EHV samtycker. Om de avstår ska motsv. erbjudande ges Upplands-museet.

 

4. Harald visade en nygjord cd-inspelning med 12 gluntar med Gunnel Fagius vid pianot,

Harald som Magistern och Michael Sahlin som Glunten. Ett ex. kommer att överlämnas till GA att tillföras depositionen på Stadsbiblioteket. Inspelningen kommer också att läggas ut på GAs hemsida.

 

5. Samarbetet med Västgöta nation. Harald informerade om sina kontakter med Vgs inspektor och förste kurator. Bl a har han föreslagit, att Vg ska ta initiativ till att skapa en lokal kommitté för att förbereda firandet av 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse med representanter för Allmänna Sången, Uppsala studentkår, kuratorskonventet, släkten mm Mötet tillstyrkte att dessa kontakter fortsätter.

 

6.  Agneta lovade söka efter GAs gluntnoter på Eklundshof.

 

7. Harald informerade om förberedelser för GAs medverkan i Kulturnatten, som i år infaller 12 september. Vi får inte längre disponera Alvénsalen. Fråga har ställts om vi får vara i Musicum. Mötet ansåg att vi i första hand bör försöka få hålla ”Allsång med gluntar” i Gustavianum. Ett förslag att i stället tidigarelägga detta program till början av våren i samarbete med servering av t ex våfflor på Eklundshof vann inte stöd; programmet hör ihop med Kulturnatten. Harald fick i uppdrag att parallellt fråga kommunens kulturförvaltning om de vill föreslå någon lokal.

 

8. Diskuterades samarbete med föreningar i Uppsala, i första hand med Universitets- och Studenthistoriska Föreningen.

 

9. Fråga om GAs tioårsjubileum kan utnyttjas i PR-syfte i samband med kommande program berördes (stiftelsedatum 16 jan. 2005). Kanske vid en gluntkonsert i Stadsbiblioteket i höst?

 

10. Förslag framfördes att vi ska föreslå Ulf Johansson Werre och Robert Sund att göra arrangemang på gluntmelodier.

 

11. Fredrik Lindell ska tillfrågas om han vill ta över ansvaret för gluntträningar.

 

12. Inga och Harald informerade om arbetet med inventarieförteckningarna.

 

13. Vi gladdes åt att Inga tagit emot oss i sitt hem och dessutom ordnat en god måltid med ärtsoppa och varm punsch och senare kaffe med äppelkaka! Men nästa ledningsmöte äger rum på Grand Hotell Hörnan, 3 mars 2015 med början kl. 17.30.

 

Vid pennan

Harald

 


 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan