Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 14.5. 2013
på Grand Hotel Hörnan.              
 
Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Inga samt resurspersonen Harald.
 
1. EHVs årsmöte 2 juni: Då framförs Examenssexan av Joakim Englund och Gabriel Gumucio med Viktoria Klint vid pianot.
 
2. Ekonomi: I EHV:s bokföring förs äntligen Gluntfonden samman med GAs ekonomi till en post där det finns ung. 9 000:- I Ingas handkassa för cd-försäljning finns några hundra kronor. Vi konstaterade att inneliggande lager av cd-skivor inte tas med i bokföringen.   
 
3. Separationen EHV o GA. EHVs styrelsen föreslår årsmötet 2 juni att GA inte längre ska vara en sektion in om EHV. Åtskillnaden sker utan bad feelings på båda håll. Vi diskuterade i vilken form GA ska arbeta i fortsättningen. När GA startade enades vi om att Akademin utgör ett informellt nätverk av Gluntentusiaster utan stadgar. Senare har vi anslutit oss till EHV, framförallt för att få hjälp med bokföring och revision.
 
Hans hade före vårt möte sänt ut en PM med några alternativa förslag att fundera över, bl a att
 
o    Stanna inom EHV
 
o    Registrera en egen ideell förening, med stadgar och registrering och mer formell styrelse och reviderad ekonomi
 
o    Fungera helt informellt som ett nätverk (”öppen vänförening”) och med en styrelse såsom idag,  med några resurspersoner varav en som håller i en handkassa.
 
o    Arbeta på att föra över GA till en nation, såsom en av nationens ”intressesektioner”
 
o    Annan form?
 
Vi söker ju inte bidrag, och är inte en vinstdrivande organisation, och således kan vi agera som ett informellt nätverk, med årsstämma och en liten arbetande styrelse samt resurspersoner som idag.
 
Ur diskussionen: Kassan skall vi väl kunna sköta på egen hand. Och välja en egen revisor (börsgranskare).
Kan vi bli en sektion inom Vgs manskör? Är kanske ett hinder att vi har  kvinnliga medlemmar.
Kanske ska vi ersätta begreppet årsmöte med årsträff för att markera vår informella status?
 
Vi hinner fundera på dessa alternativ till nästa styrelsemöte för att så småningom lägga förslag till årsträffen 2 oktober.
(Anm:  Vid EHVVs årsmöte 2 juni togs inte frågan upp vad gäller framtida relation EHVV och GA. Denna fråga kommer upp vid kommande EHVV styrelsemöte efter sommaren.
 
4. Lutan: Sedan den spruckit på nytt var vi överens om att överlämna den som gåva till någon, som kan hand om den. (Inga har sedermera fått kontakt med Inge Sandelius, som är villig att reparera den.)
 
5. Kulturnatten: Björn Ringström och Michael Sahlin leder under eftermiddagen Gluntpromenaden med Göran Carenbäck vid dragspelet. På kvällen håller Hans i sedvanliga allsångträffar med inslag av framträdanden. Kanske Gluntarne Reloaded vill ge smakprov på årets version av deras program?
 
6. Isländsk översättning: Harald informerade om att han fått låna en översättning av Gluntarne till isländska och fått den kopierad utan kostnad för GA.
Han fick i uppdrag att scanna in texten på GAs hemsida.
 
7. Nästa styrelsemöte blir på Eklundshof efter EHV:s ”Examens-sexa”. Då fastställs datum för ett styrelsemöte i början på höstterminen inför förslag till årsmötet om vilken form GA ska arbeta i i framtiden.
Anm Kommande GA styrelsemöte 10 september kl 17.30 Hotel Hörnan.
 
 
Vid pennan
Harald Bohlin


 

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan