GA styr.möte
Minnesanteckningar 1 feb 2012 onsdag kl 17
 
 
Programmet 2012
28 mars  Gluntträning.
Karl – har meddelat 28 mars och är ombedd att boka Vg. Önskvärt är att Vg skruvar fast den lilla nothållarbrädan på pianot !
Så fort Karl konfirmerar bokningen skriver Hans en kallelse och sänder den till PG tillsammans med några adresser. PG samverkar med Nisse till att kallelsen sedan når ut till manskörer vid nationer mm.
Inga är bokad.  Harald ?  Björn?
 
Maj Kapris? -  Gluntpresentation i samband med Kapris körsamling i Uppsala?  PG undersöker tillsammans med Nisse om det blir Kapris i år.
 
3 juni Examenssexa – vem framträder. Hans frågar Stefan Ernlund.
 
8 sept Kulturnatten – bevakning av anmälan och förslag till ”gäster”.
Hans bevakar anmälan som brukar komma i maj.
 
2 okt  Årsmöte – Seminarium/presentation - Frossa
Karl  kollar med Vg om det är ledigt, och om detta är datum för Korgossarnas Wennerberg-ceremoni
Seminarium program – temat kvinnorollen i Gluntarna känns inte tilltalande o konstruktivt. Gluntarna och mat är ett annat förslag. Gluntarna i konsten är ett tema som dagens möte tilltalades av. Hans stämmer av med Harald.
 
Framträdanden
HL o Inga rapporterade bl a framträdanden 27 jan (Körforum Uppsala) samt 28 jan (UPS Uppsala Pensionärer)
 
Hemsidan
Nya tillskott rapporterades. Haralds engagemang uppskattades.
Kostnaderna för hemsidan skall bestridas av Glunt-Akademin. Hans ser till så att fakturorna kommer till GA!. Anna-Lena önskar bestämt att få bjuda på tidigare utlägg/omkostnader för hemsidan webhotell + 2 domäner. Glunt-Akademin uttrycker ett stort tack för detta viktiga bidrag till vår verksamhet.
Anna-Lena kommer att bevaka ytterligare USB säkerhetskopia av hemsidan.
 
Stadsbiblioteket
Inventarielistan. Inga fortsätter med uppdatering och kontakt med biblioteket.
 
CD-förrådet
Nu cirka 180 kvar.
 
Ekonomin
Inga har överfört drygt 4000 kr från handkassan till EHVV, och skall göra en redovisning för 2011.
 
Inspelning? Ny idé
Förslag från Hans: Skall vi göra en inspelning av det 10-tal Gluntar som finns arrangerade för blås-sextett?
Aldrig gjort tidigare! Samarbete med Eklundshof och EHVV på något trevligt sätt!
Förslaget rönte uppskattning och Hans för frågan till EHVV styrelsen 6 feb.
 
Nästa möte förslagsvis måndag 7 maj kl 17 Hörnan  (före EHVV styrelsemötet samma afton)
 
Aftonens möte avslutades med framförande av Nattmarschen inför 10 talet uppskattade gäster i baren på Hörnan. 1 CD såldes!
 
 
/Hans
 

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan