Glunt-Akademin styrelsemöte 2012-11-20 hos Inga S.

Deltagare: Inga Svanfeldt, P-G Norman, Hans Levander och kallad resursperson Harald Bohlin.

Rapportering från 2 okt Årsmötet, Seminariet, Frossan samt Samlingen vid Wennerbergstatyn. Positiva omdömen och reaktioner kring 2 oktober programmen. Styrelsemöte beslöt om kompletteringar vad gäller resurspersoner för kommande arbetsår: Harald Bohlin – hemsidan, Ann-Lena Pikas – webmaster, Ingvar Mattsson – Stockholmskontakt (HL förankrar beslutet med IM).

Ekonomin. Aktuell kontoställning på GA-kontot hos EHVV är 13 794:-  Birgitta Söderlund önskar styrelsebeslut på 1. ersättning till Tommy Jakobsson för arbetet med lutan vilket härmed konfirmeras.  2. Inköp av bärbart piano från Estrin 6 150 kr vilket beslutades vid detta styrelsemöte.

Lutan är åter renoverad / reparerad och finns tills vidare hos Inga. EHVV undersöker möjligheterna för att lutan skall deponeras vid Eklundshof. GA får besked senast 4 feb. Depositionen skulle kunna ske vid en liten ceremoni i samband med EHVV programmet 2 juni – Examenssexa. Tommy Jakobsson kan då inbjudas och ges möjlighet att kommentera sin profession och att arbeta med renovering av stränginstrument.

Hemsidan. Nyheter förs kontinuerligt in av HB – tack.

Gluntmusikalen Gluntarna Reloaded 2012. Föreställningar har kommit igång och HL uttalade sin uppskattning av framförandet vid premiären 16 nov. Styrelsen har biljetter till 24 nov. En positiv UNT recension var införd 20 nov. Förhoppningsvis kan vi se en kommande Glunt-konstellation i Joakim Englund samt Gabriel Gumucio, samt fint pianostöd av musikstuderande Viktoria Klint.

Program kommande verksamhetsår, kommentarer
Gluntföreställningen på Teater Blanca pågår 16, 17, 23,24 november (www.facebook.com/gluntarna2012) . Extraföreställning planeras enligt meddelande 21 nov.
Glunt träning Vi försöker ännu en gång med förslag 21 mars 2013. HL kontaktar Körforum samt ber Karl H. att boka Västgöta Nation.
Examenssexan vid EHVV.  2 juni. Joakim&Gabriel skall tillfrågas (HL)
Kulturnatten 7 sept 2013. Allsång med Gluntarna. (HL)  Björn Ringström tillfrågas av HL ang ev Gluntvandring.
2 okt 2013. HB pejlar intresset från Elisabet Mansén att tala om de musikaliska salongerna i mitten av 1800-talet, där Wennerberg var en av medverkande. Gluntarna i konsten är ett annat förslag till seminarietema.

Övriga ärenden
Bröderna Moe’s dokumenterade Gluntföreställningar diskuterades och smakprov gavs från föreställning i Norge. HB följer upp frågan och beställer kompletterande inspelningar.

Nästa styrelsemöte 5 feb 2013 kl 17.30 på Hotell Hörnan 
Tack Inga för soppan och gott bröd och god ost!  God Advent o Jul önskar HL vid tangenterna
 

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan