Noteringar under GAs styrelsemöte med resurspersoner 23 jan. 2014
på Grand Hotel Hörnan
 
Närvarande: styrelseledamöterna Hans och PG samt resurspersonerna Agneta, Joakim (p.1-7) och Harald.
 
1. Hans hälsade Agneta Lindsjö och Joakim Englund välkomna som resurspersoner.
 
2. Harald rapporterade om den skrivelse som Västgöta nation, Kurators-konventet, Uppsala studentkår och Allmänna sången i somras sände till de tre akademier, där Gunnar Wennerberg var ledamot med förslag att de gemensamt skulle förbereda firandet av 200-årsdagen av Gunnar Wennerbergs födelse. Svar kom från Svenska akademien som av principiella skäl avböjde från att medverka men samtidigt önskade oss lycka till med ansträngningarna att genomföra projektet.
 
2. Joakim presenterade årets version av Gluntarna Reloaded varefter vi diskuterade hur GA kan medverka i marknadsföringen av denna välkomna repris.
 
3. Joakim nämnde att deras projektgrupp fungerar som en studiecirkel inom Sensus. Han väckte frågan om inte även GA kunde registreras som studie-cirkel. Frågan bordlades för senare överväganden.
 
4. GAs framtid: Harald rapporterade att styrelsen för Västgöta nations kamratförening beslutat utse några ledamöter att föra diskussioner med företrädare för GA om ev. framtida samarbete. Styrelsen utsåg Hans och Harald att föra dessa samtal å GA:s vägnar.
 
5. Hemsidan. Hans rapporterade att webhotellet för vår hemsida nu vill ha dubbelt betalt för att vi har två domäner. Styrelsen beslöt att GA i fortsättningen endast ska ha en domän och att denna ska vara www.gluntarna.se

 
6. Vårsjungning med gluntar på Eklundshof 27 april. Hans och Agneta rapporterade om mötet med Kajsa Lindner och Lotta Forsgren på Eklundshof. De erbjuder pytt, lättöl och kaffe för 95:- med möjlighet att köpa snaps och starköl. Vi räknar med att det bland deltagande grupper lottas ut fri spisning för två av deltagande Glunt-konstellationer, d.v.s. 6 pers. Agneta och PG skriver till körer i Uppsala – inte enbart akademiska -  och utmanar dem att delta. Förhoppningsvis får de hjälp av Nisse med distributionen. Dead-line för anmälan bör vara 20 april. Då ska de också anmäla vilka gluntar de kan framföra så får arrangörerna välja ut, så det blir ett omväxlande program. Vi räknar med att Eklundshof står för marknadsföringen. Programmet kommer att äga rum inomhus. Inom kort ska Agneta och Hans träffa Kajsa och Lotta för preciseringar.
 
7. Nästa styrelsemöte äger rum 9 april 2014 på Grand Hotell Hörnan
kl. 17.30.
 
8. Harald erinrade om att vid styrelsemötet 29 okt. -13 beslöts att nyproduktion ska ske av överföringar av gluntinspelningar 1903- 53 efter rådfrågning av Ragnvald Johannes och Christer Eklund med en upplaga som bestäms per capsulam. Harald bereder frågan, som inte är slutförd.
 
9. Tidigare har diskuterades att GA skulle erbjuda EHV hjälp att försälja de inspelningar med Wennerberg vid Eklundshof, som EHV låtit producera. Harald fick överta beredningen av denna fråga.
 
10. Informationsbladet. Det förslag som diskuterades vid styrelsemötet 29 okt. -13 fick Harald fick överta beredningen av.
 
Vid pennan
Harald Bohlin


 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan