Noteringar under GAs ledningsmöte 26 aug 2016 hos Agneta

Mötet förbereddes genom en angenäm måltid med Janssons frestelse med tillbehör: öl och snaps, knäckebröd och ost, därefter en omväxlande och smakrik dessert med kaffe. Detta skapade en positiv och konstruktiv anda.

Närvarande: ordf. Harald Bohlin, styrelseledamöterna Agneta Lindsjö, Bo G Hall och Mats Wahlberg samt resurspersonerna Inga Svanfeldt (tillika kassör) och PG Norman. Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl hade anmält förhinder. 
Anm: Beslut nedan har fattats av styrelsen.

1. Information, bl a att Anders Uppfeldt och Christer Åsberg accepterat att bli resurspersoner kommande verksamhetsår.

2. Tema för Gluntseminariet. Beslut: GA:s framtid (stadgar? avgift? mm) 

3. Årsträffen
a) ordf och sekr och justeringsperson för motet: Vårt förslag; Mats ordf., Bo G. sekr. och Agneta justeringsperson.


b) För nästa mandatperiod: ordf,: ännu inget förslag, övriga
styrelseledamöter: Mats och Bo G. är villiga att stå kvar, Inga, PG, Fredrik och Joakim står kvar som resurspersoner och Agneta övergår till denna funktion, kassör: Inga är villig att stå kvar, sekr,: Bo G. föreslås, revisor: Adam är villig att stå kvar. Fler tänkbara kandidater som ledamot efterlystes.

c) övriga punkter i förslaget till årsträffskallelse: stadgeförslaget justerades, medlemsavgift: bör finnas som en punkt i föredragningslistan för årsmötet men med förslaget att det tills vidare sätts till 0 kr, anmälan till gluntfrossan till PG,

d) Verksamhetsberättelse: utsänt förslag justerades.

e) Ekonomisk rapport: Inga rapporterade att vi har 1 279:- i handkassan och 9 897:- på bankkonto + 7 164:-  som EHV överlämnat för särskilt ändamål. Hon överlämnade en uppdaterad version av sin PM: ”Viktig ekonomisk information till medlemmarna” om hur nätverkets tillgångar förvaltas: bil.

4. Séparation des devoirs: Vi behöver utse ansvarig för adressregistret och för utskick, hemsideredaktör, arkivarie, har Mats åtagit sig, ansvarig för inventarie- och biblioteksförteckningarna, kontaktperson med Fyriskällan, ansvarig för skivförsäljning: Inga förslag. Efterlysning i rundbrevet.

5. Särskild kommitté för att bereda GAs satsning inför 200-års -jubileet samt förslag till insatser? Överlämnades till kommande styrelse.

6. Kulturnatten: Lokal bokad och medhjälpare klara, möts kl. 16.00. Gäster: Dan Lindblad och Lars-Åke Frick med pop-komp.

7. Gluntträning: PG och Bo G. försöker i var sin nation.

8. Nya arbetsformer? Överlämnas till nästa styrelse.

9. Ska vi ge dubbel-ex av våra inventarier till W-sällskapet i Lidköping? Svar: ja.

10. Nästa möte: bestäms av nya styrelsen.

Vid pennan
Harald

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan