Glunt-Akademin

Noteringar vid GAs styrelsemöte med resurspersoner 30 maj 2011 på Grand Hotel Hörnan.

 

 Närvarande: styrelseledamöterna Inga, Björn och Harald samt resurspersonen Hans.

 

1.  GA:s ekonomi

a) Lägesrapport. Björn och Inga rapporterade från EHVV:s årsmöte. Enl. bokslutet för 2010 har vi 4 559:- Kassören Sven rapporterade att vi idag har 6 219:- Harald konstaterade att vissa inkomster och utgifter inte är bokförda än. Skäligen sannolikt kommer vi att i slutändan kunna disponera mer än 10.000:-

 

b) Vem ska attestera? Styrelsen beslöt att endast ordföranden får attestera utgifter från vårt konto.

 

c)  Moms: Kassören Sven har meddelat att varken moms eller annan beskattning belastar de inkomster vi kan få genom försäljning av cd och DVD. Vi har för liten omsättning för att vara momsregistrerade. Den lilla rörelse som vi har som ideell förening drar inte moms och debiterar inte moms.  b) Det blir inte att någon skatt på vinsten av skivförsäljningen.

Anm: GA är ingen ideell förening (det krävs stadgar mm för att klassas så) men EHVV är en ideell förening och vi är en sektion inom EHVV.

 

2. ExSex med EHVV:s årsmöte. Under diskussionen av EHVV:s verksamhetsberättelse fick Björn fråga om vad GA gör. Det föreslogs, att rapport om detta ska ingå i EHVV:s  kommande verksamhets-berättelser. Pga sjukdom kunde inte de som enl. programmet skulle framföra Examenssexan vid sittningen fullfölja sitt löfte. Hans, Inga och Harald tog över uppgiften.

 

3. Kulturnatten. Hans berättade om sina planer, bl.a. att vi ska använda oss av lokal pianist. Olika uppslag las fram om inslag i programmet.

 

4. GA:s årsmöte, seminarium och frossa. Inget nytt att rapportera annat än att Hans och ev. Björn är förhindrad att delta.

 

5. Lutan. Inga har haft kontakt med instrumentmakaren. Han är beredd att pröva, om det är meningsfullt att reparera lutan inom ramen för 3 000:-  Går det inte, tar han ingen avgift för nedlagt arbete. Styrelsen fann detta erbjudande gott.

 

6. Engelska bandet? Inga nämnde några alternativa sätt att kontrollera vilket band som innehåller Richard Ringmars och Carl-Olof Jacobsons insjungning av  gluntar på engelska.

 

7. Principer för utdelande/försäljning av nålar.  Med upphävande av ett tidigare beslut fastställdes, att GA delar ut resp. försäljer nålen till den som någon i styrelsen finner lämpad att bära den.

 

8. Stefan Mahlsteins donation

a) Inga erbjöd sig att administrera förvaring och försäljning.

b) Vi ska lämna info på vårt hemsida om försäljning inkl. reklam/recension av skivan och i anslutning härtill länkt till Mahlsteins sajt.

c) Vi kom inte på någon annan sajt att länka till M:s sajt.

d) Inga erbjöd sig att hämta de skänkta cd hos donator.

e) Vi ska sälja dem för 100:- per box (plus porto i förekommande fall).

f) Inga bjuder in Stefan till Kulturnatten och Gluntfrossan.

 

9. Vi beslöt att inte nu göra en nypressning av vår överföring av Gluntar 1903-1953.

 

10. Isländska afton i sammarbete med Föreningen Norden? Isländsk meny? Och dryck? Så var punkten formulerad på kallelsen. Vi kokade ner det till att det kan bli ett isländskt inslag under Kulturnatten eller vid Gluntfrossan.

11. Sommargluntar?

 a) Skolornas kultursatsning under sommaren (inskolning av nya sångare)? Beslut: ingen åtgärd.

 b) uppträdande för turister? Harald för frågan vidare.

 

12. Ordförandefrågan. Diskussion om vem vi ska föreslå årsmötet att välja. Samtidigt konstaterades att det kan bli läge att välja fler resurspersoner.

 

13. Brain-storming om hur vi kan marknadsföra GA och gluntsång ö.h. Hans söker kontakt med de manskörer som medverkade i showen 4 Lyckliga Män, Harald med Katedralskolans manskör. Skrivelse till gymnasiernas musiklärare att sätta av en timme för information från GA.  Samtliga ska tipsas om att komma till vårt program under Kulturnatten. Kontakt med Konsert och Kongress och akademiska konferensenheten om gluntar som lämplig underhållning.

 

14. Spela in pianokompet till de mest kända gluntarna? För repetition går det lika bra med existerande inspelningar, för framträdande i mindre sällskap fungerar det inte. Hur många verser ska repeteras på inspelningen?

 

15. Vi beslöt skänka en omgång Gluntnoter med text till Eklundshof under förutsättning att restaurangen binder in dem.

 

16, Vi gick igenom e-postadresser på GA:s utsändningslista som inte längre fungerar.

 

17. Gunilla Fällman vid Stadsbiblioteket har nu arrangerat en hylla i Uppsalarummen märkt ”Deposition från Glunt-Akademin” och dokumenterat det skriftliga materialet i bibliotekets databas. Hon arbetar vidare med att också dokumentera inspelningarna. Samlingen är öppen må 14-16, tis 16-19, on 10-12.

 

18. Nästa möte blir som tidigare planerats 29 aug. kl. 17.00-18-00.

 

Vid pennan

Harald
<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan