GA styrelsemöte torsdag 7 feb kl 17.30  Hotell Hörnan
 

 
Deltagare
Hans Levander, PG Norman, Inga Svanfeldt, samt adj Harald Bohlin.
 
Rapporteringar
Ekonomin från Gluntfrossan okt 2012. Beslut att betala den sent anlända fakturan, även om viss oklarhet vad gäller drycker kvarstår. Vid kommande gluntfrossa skall denna fråga regleras i samband med planeringen.
 
Glunt-musikalen Gluntarna Reloaded i nov 2012 blev en framgång. Gluntarna fick synlighet och föreställningen fick en positiv recension i UNT.
 
Glunt-sjungningar som styrelsen känner till har ägt rum vid ett par tillfällen i november, samt i samband med ODs vårliga ”Lill OD” i januari. Reaktionerna positiva. Gluntarna tycks inte helt bortglömda.
 
EHVV kommande styrelsemöte äger rum 21 feb, och Inga representerar GA.
 
Ekonomi
GA:s tillgångar ligger kring 8 500 kr. Till detta finns CD-skivor ännu kvar i lager.
 
Program 2013
Gluntträning. Beslutas att genomföra en Gluntträning torsdag 14  mars kl 19, om möjligt på Vg nation. Detta är GA:s centrala uppgift. Följande planering beslutades:
Kontakt med Karl Hogström för inbokning av VG nation lämplig sal.
När besked om sal kommer skall information sändas ut till Nisse (PG), Körledare (HL), OD & OV (HB), GA-listan som även inkluderar Joakim och Gabriel (HB).  HL tar fram texten till informationen.
 
EHVV Examenssexa. Preliminärt söndag 2 juni kl 17. Inga konfirmerar tiden vid styrmötet 21 feb.
Förslag att Joakim och Gabriel och gärna Viktoria piano tar sig an Glunt XXV Examenssexa som traditionsenligt föregår middagen. EHVV styrelsen får engagera sig i detaljplaneringen vad gäller reseersättning/ar, klockslag, rekvisita mm (Kåre får dessa minnesant Cc, och Inga stämmer av vid mötet 21 feb)
 
Kulturnatten 7 sept. HL kontaktar Björn R. ange v Gluntvandring vilket varit uppskattat. HL håller i övriga praktiska planeringen (Alfvénsalen, Kulturnatten anmälan och annonseringen mm). HL kontaktar en ung manskörskvartetten: Uppsala Gossensemble som skulle kunna framföra något eller ett par egna arr. på Gluntarna.
 
Årsmöte – sem – frossa onsdag 2 okt. HL ber Karl H. att boka VG nation på sedvanligt sätt.  HB fortsätter planeringen av seminarium som ev kan samordnas med EHVV program (Inga dryftar denna möjlighet vid 21 feb mötet.) Ev kan GA detta år förlägga hela programmet (”trilogin”) till Eklundshof, vilket dock skulle medföra att vi inte medverkar vid VG körens ceremoni vid Wennerbergstatyn kl 21.
 
Övrigt
GA representation i Stockholm. Beslutas att Ingvar Mattsson och Tobias Mattsson tar över representationen för Stockholm. Tack uttrycks till Bobo Hjort som haft denna funktion. HB har föreslagit Ingvar att genomföra Gluntträning tillsammans med Stockholms Studentsångare, ett förslag som tydligen fallit i god jord hos Ingvar och Tobias.
 
Wennerbergs 200 år födelsedag 2 okt 2017. Förslag HB att redan nu aktivera Uppsala Univ., VG nations vänförening, Allmänna Sången, Uppsala kuratorskonvent, Uppsala Studentkår med ett förslag att dessa föreningar / organisationer i sin tur kontaktar Svenska Akademien, Kungl Akademien för de fria konsterna samt Kungl Musikaliska akdemien. Wennerberg var ledamot av dessa tre akademierna.
Styrelsemötet tillstyrker förslaget och ger Harald uppdraget att fullfölja utkastet i samverkan med IS o PG. och att med  tillägg av underskrift frånGA:s ordförande (förutom förslagställarens underskrift – detta är ett tillägg till mötets beslut) sända förslaget till ovan nämnda organisationer. Att redan nu agera i denna fråga blir en testning på Wennerbergs ”status” i svenskt kulturliv idag.
 
Hemsidan. IS påpekade en justering som genomförts tillsammans med Anna-Lena Pikas och som ledde till trevlig kulturdiskussion om den sk Vita Villan på Ö Ågatan.  (HL passar på i skrivande stund att uttrycka uppskattning över pågående arbetet med hemsidan, d.v.s. till Harald och Anna-Lena. Vi ser självklart att det behövs yngre resurser som tar vid – håll ögon och öron öppna!)
 
Lutan. Finns hos Inga. Inga tar upp frågan vid EHVV mötet 21 feb. EHVV har fått erbjudandet att lutan skulle kunna deponeras vid Eklundshof, om säkerheten garanteras. Dags för EHVV att ta beslut. Alternativet är deponering vid ODs kansli.
 
Nästa styrelsemöte
tisdag 14 maj kl 17.30 Hotell Hörnan.
 
 
HL

 

 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan