Noteringar under GAs styrelsemöte med resurspersoner 9 april 2014
på Grand Hotel Hörnan
 
Närvarande: styrelseledamöterna Hans och Inga samt resurspersonerna Stintan Levander och Harald.
 
1. Hans öppnade mötet och hälsade oss välkomna och presenterade det förslag till dagordning som han sänt ut.
 
2. Rapporter:
 
* Inga rapporterade att årets version av Gluntarna Reloaded var väldigt bra och rolig. Samtliga föreställningar hade varit utsålda. Det var en annan pianist än förra året: Karmela Ivsinovic som vi kanske också  kan få glädje av  i GA?
 
* Harald rapporterade att vi inte fått svar på vår förfrågan om Västgötas blandade kör vill möta representanter för GA för samtal om ev. samverkan. Inga tar över från Hans att tillsammans med Harald svara för den kontakten från GAs sida.
 
3. 27 april - Gluntträffen på Eklundshof
Sedan några tillfrågade varit förhindrade att ställa upp som värd vid detta tillfälle hade styrelsen beslutat utse Harald. Anmälningstiden går ut 22 april, ännu har ingen anmält sig men Inga och Harald kommer att delta. Det blir Kajsa och Lotta som avgör vad minimum är för att vi ska köra.
 
4. Hemsidan
Anna-Lena har fört över hela hemsidan på USB och på en hårddisk. Hans rapporterade att årsavgiften är betald.
 
5. Ekonomin
Inga rapporterade att den är oförändrat god. Hans tillfogade att han har 1100:- i handkassa som kommer att föras över till Ingas konto.
 
6. Styrelsen
Hans har meddelat att han av hälsoskäl vill avgå med omedelbar verkan som ordförande. Han konstaterade ”med tacksamhet och sentiment” att det gått nio år sedan han kallade ihop till ett konstituerande möte på Eklundshof 2005. Idén till att skapa et t forum för att föra glunttraditionerna vidare till nästa generation(er) hade han börja tänka kring ett år tidigare och diskuterat den med olika personer. Det har varit ”ett tioårigt dundrande kalas”.  Därmed överlämnade han en ordförandepärm till Inga, som går in som t f ordförande fram till årsträffen. Inga framförde styrelsens tack till Hans och överlämnade ett USB där hon samlat ett antal gluntinspelningar i Power Point där varit en central person.

Ordförandeskiftet
Foto: Stintan Levander
 
7. Därmed övertog Inga ledningen av mötet.
 
8. Rekvisita och dokument.  Man kom fram till en interimistisk lösning av förvaring av GA-rekvisita, som förvarats hemma hos Hans. Idéer fanns om en permanent lösning som Hans skulle ta vissa kontakter för att lösa.
 
9. Övrig planering för 2014
Kulturnatten: Inga och Harald tar tillsammans ansvar för kontakterna med kulturnämnden och övriga förberedelser. Eventuellt kan det bli fråga om viss reducering av verksamheten eller en paus just i år. Frågan bordlades till kommande styrelsemöte.
 
10. Tidigare har diskuterades att GA skulle erbjuda EHV hjälp att försälja de inspelningar med Wennerberg vid Eklundshof, som EHV låtit producera. Harald fick vid föregående styrelsemöte överta beredningen av denna fråga. De bör i vart fall kunna säljas 27 april.
 
11. Harald erinrade om att vid styrelsemötet 29 okt. -13 beslöts att nyproduktion ska ske av överföringar av gluntinspelningar 1903- 53 efter rådfrågning av Ragnvald Johannes och Christer Eklund med en upplaga som bestäms per capsulam.  Nu ifrågasattes om det finns underlag för att sälja en sådan inspelning i tillräcklig  upplaga för att täcka produktionskostnaderna. Frågan bordlades.
 
12. Informationsbladet  ska uppdateras enl. beslut vad dagens möte.
 
Mötet avslutades med ”Minns du hur ödet oss förde tillhopa” samt ”Räck mig din hand och lova...”.
 
Vid pennan
Harald
 


 <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan