Noteringar under GAs styrelsemöte 9 september 2014
på Grand Hotell Hörnan

 
Närvarande: styrelseledamöterna Inga och PG samt resurspersonen Harald.
 
1. Hans Levanders frånfälle - vi minns honom och hans visioner med tacksamhet och glädje.  Vår saknad finns sammanfattad på vår hemsida.
 
Hans arkiv är deponerat på Eklundshof. Inga och Harald har inventerat och kommer att bearbeta detta vidare.
 
2. Beredning av styrelsevalet: Inga och PG vill inte fortsätta i styrelsen men står till förfogande som resurspersoner. Harald fick i uppdrag att kontakta tänkbara kandidater.
 
3. Kulturnatten:
 • Inga hämtar syrtuterna
 • Minnesord och bild på Hans L. / Harald/
 • Skyltar /Inga/ och dörrvakt /P-G/
 • Allsångshäften trycks upp på Eklundshof (inskanning till pdf-fil,    usb-minne).
 • Infoblad i nytt format och tillägg - trycks upp på Eklundshof
 • Försäljning av skivor: dubbel-cd, historiska cd, + Wennerberg på Eklundshof
 • Ehnstedts cd som inledning
 • OH-bilder alternativt datorprojektor
 • Smörgåsar och dricka till 4 el. 5 medverkande / PG /
 
4.  Årsmötet 2 okt:
 • Utskick/Harald/
 • Anmälningar till P-G
 • Verksamhetsberättelse och kallelse/ Harald gör förslag/
 • Ekonomisk redovisning/Inga/
                             
5. Tema för årets seminarium: Glunt-Akademin – hittills och i framtiden
       
6. Gluntfrossan: Meny /Inga/.
             Kontakt med VG:s manskör/Harald kontaktar Philip.
       
7.  Medverkan vid VG nations 375-årsfirande i slutet av oktober. Jubileumsgeneralen har frågat om GA kan ordna med en föreläsare om Wennerberg. Positivt svar.
                    
8. Beslut att köpa in Adam Taubes arrangemang av gluntar för gitarr och deponera skriften på Stadsbiblioteket.
 
9. EHV har beslutat att utan motkrav erbjuda GA 50 % av det kvarvarande lagret av EHV:s CD  med Wennerbergmusik och resterande del tll Eklundshof.
Beslut att tacksamt ta emot denna gåva.
 
10 Nästa styrelsemöte: 29.9 kl. 17.00 på Grand Hotell Hörnan.
 
Vid pennan
Harald <<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan