Redan 1910 konstaterades att gluntsången inte är död