Glunt-seminarium i Uppsala

 

Glunt-Akademin inviterar

musiklärare,  körledare, sångare & pianister

(manliga såväl som kvinnliga)

 

Tid:              Måndagen den 16 april 2007 kl 09.30 – 15.30

Plats:            Eklundshofs Värdshus – den kanske mest klassiska av platser för   

                      Gluntsång  - Här är Gudagott att vara

Kostnad:      Priset för denna vårdag i Uppsala är 300 kr. I detta pris ingår välkomstkaffe, teori, lunch, gluntsång och eftermiddagskaffe.

Anmälan      gärna före 2007-03-03 till Eklundshofs AB, 018-55 01 00,

www.eklundshof.se .E-post: info@eklundshof.se

Hotell            Eklundshof AB (se ovan) erbjuder vid behov  rum till subventionerat pris

Frågor          Torsten Göthson tel 070 – 42 50 147

 

Ett av den nystartade Glunt-Akademins syften är att entusiasmera sångare och pianister att framföra Gluntarna, en samling duetter för hög och låg baryton med pianoackompanjemang skrivna av Gunnar Wennerberg.

 

Programmet

  • Prof. Folke Bohlin ger en kultur- och musikhistorisk bakgrund till Gluntarna.
  • Musikdirektör Gunnel Fagius diskuterar pianoackompanjemangets stil och roll.
  • Medlemmar i Glunt-Akademin medverkar med exempel på framföranden.
  • Så blir det givetvis tid för deltagarna att själva öva och utbrista i Gluntsång.

 

Hemsidan - www.gluntarna.se

  • För dig som vill du veta mer om Glunt-Akademin och om Gluntarna
  • För dig som vill ha några goda skäl att sjunga Gluntar i vår tid
  • Erbjuder uppdaterad information om seminariet 16 april

 

Hans Levander     Torsten Göthson   Karl Liljas

Hedersmagister

 

 

* 16 april, Nationellt Gluntseminarium vid Eklundshof Uppsala.

16 deltagare från Borlänge, Lund, Uddevalla, Sveg och Uppsala.
Följande program genomfördes.
Välkomna! Tom Lundin,  Preses Eklundshofs Vänner och Väninnor
Insjungning av seminariet med  Uppsala är bäst
Glunt-Akademin – en kort programförklaring
Hans Levander sångare mm Uppsala
Gluntarna och Gunnar Wennerberg i ett musihistoriskt perspektiv
Folke Bohlin, professor Lund
Att ackompanjera Gluntar
Gunnel Fagius, musikdirektör Uppsala
Vi sjunger vanliga och ovanliga Gluntar tillsammans i olika konstellationer
Vi lyssnar på Glunt-inspelningar 1903-1953, överförda till nyutkommen CD
Ragnvald Johannes,  Samlare av gamla Gluntinspelningar, Uppsala
 
Tack till Sparbanksstiftelsen Upland för ekonomiskt bidrag som möjliggjorde detta Gluntseminarium!
 
Några foton!
 * 16 april. Lansering av CD GLUNTINSPELNINGAR 1903-1953
Vid Gluntseminariet 16 april presenterades för första gången en CD med från 78-varvs ”stenkakor” överförda Gluntinspelningar 1903-1953.
Se mer information under Gluntarna i Ord och Ton, Inspelningar.