Gluntarnas Vänner


Styrelseprotokoll nr 1/2017-2018

Styrelsemöte den 2 oktober 2017 på Västgöta nation

Närvarande: Mats Wahlberg, Bo G Hall, Inga Svanfeldt och Joakim Ekedahl.

§ 1. Öppnade Mats mötet.

§ 2. Framhölls att mötet enbart avsåg konstituerande av den nya styrelsen.

§ 3. Utsågs Inga till justeringsperson.

§ 4. Beslutades följande arbetsfördelning – utöver den av årsmötet redan utsedde ordföranden Mats Wahlberg – vice ordf Gunnar Syréhn, sekreterare Bo G Hall, kassaförvaltare Inga Svanfeldt. Ansvarsområden för Joakim Ekedahl och Fredrik Lindell bestäms senare.

§ 5. Beslutades att Mats Wahlberg  och/eller Inga Svanfeldt  ska teckna föreningens firma.

§ 6. Tid för nästa styrelsemöte beslutades preliminärt till den 19 oktober kl 17.00 hos Inga Svanfeldt.

§ 7. Avslutade Mats mötet.


ordförande                       sekreterare


justeringsperson