Mustiga skrönor om Glunten och Magistern

 
Vi har tidigare på denna hemsida informerat om Gunnar Syréhns två sångspel ”Här är gudagott att vara” och ”Elefantens kärleksliv”.  Vi har också köpt in videos med dessa spel. Nu har Gunnar givit ut dem i bokform under rubriken: ”Två juvenila sångspel” med underrubriken: ”med sångtexter av Gunnar Wennerberg” (Gidlunds förlag,  2011, som också givit ut Gunnars bok: ”Sparka mot porten och storma! Gluntarne som teater”  2009).
 
I sångspelen har Gunnar släppt loss ordentligt, inspirerad av gluntarne har han skapat fria tolkningar av historierna omkring de klassiska sångerna. Det kan roa många att se och höra liksom att framföra men de bör också kunna läsas med behållning för de många spel- och scenanvisningarna hjälper läsaren att åskådligt spela upp handlingen i huvudet. Dessa anvisningar kan vara till glädje även för dem, som framför gluntar på mer traditionellt sätt. Det är inte lätt att få användbar regi för gluntsång, Syréhns båda böcker ger tillsammans många aspekter på hur man kan levandegöra texten.
 
Han har fantiserat fritt i mellansnacket, allt har inte stöd i Wennerbergs text, men han har inte tillagt något till karaktärerna, som står i strid med Wennerbergs bild av Glunten och Magistern. Möjligen har Mostern fått drag som i vart fall skulle ha överraskat Wennerberg.
 
Priset vid köp från förlaget är 115:- för Två juvenila sångspel och 125:- för Sparka mot porten och storma. Tillkommer 6 % moms samt frakt. Beställnings-adress info@gidlunds.se,   Örlinge 111, 733 99 Möklinta


<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan