Wennerberg som ”bräcklig gubbe”

När W. var 67 år sjöng han några gluntar med Otto Beronius under en bjudning i biskopsgården i Strängnäs. De började med ”Mins du hur ödet oss förde tillhopa” och slutade med ”Avskedet”. Därefter föll de gråtande i varandras armar. Utan stora gester inlade de hela sin själ i sången och föredraget, skriver K. A. Cervin i Minnenas bok. Personliga hågkomster, samlade av Svenska Dagbladet (Stockholm 1916).