Tal vid Wennerbergstatyn

2 okt. 2017
av
Uppsala studentkårs vice ordf. Ann-Catrin Wells

och

Curator curatorum Marcus Sjölén Gustafsson