Justerat 21 sept 2006

GLUNT-AKADMIN                                                                  MINNESANTECKNINGAR

inom EHVV                                                                              19 sept. 2006

De tre

 

Plats: hemma hos Björn. Alla tre närvarande.

 

Björn ska fråga Kalle Liljas om han vill efterträda Björn i ”De tre” eller ge tips om annan aktiv Gluntsångare i yngre generation. Senare enades vi om att föreslå årsmötet att välja ytterligare en ledamot (”de fyras gäng” el. ”Kvartetten”). Harald skulle fråga Torsten Göthman om han vill ingå (som arkivarie, brevutskickare mm).

 

Hans frågar Sture Lundén om Vg nation vill sponsra eller t o m samarrangera seminariet kring Wennerberg som regissör. Sponsringen skulle gälla resekostnader för Gunnar Syréhn. Då skulle detta kunna äga rum på Vg kl. 17.00-18.00. Sen går vi över till Hörnan för sammanträde och frossa.

 

Hans skriver förslag till inbjudan till 11-12 nov. Där  ska vi be om frivilligt bidrag à 100:- som betalas in till EHVV:s kassa för vårt delkonto. Hans kollar med EHVV om de vill ställa upp på detta.

 

Harald frågar Kettil Skarby om Gehrmans kan tänkas vilja sponsra akademin. Likaså Confident music, som nyligen givit ut kassett med Gluntar (Sten Wahlund, Björn Asker och Gustav Asplund). Likaså Claes-Henrik Jonsson som sponsrat annan Gluntskiva.

 

Föranmälan till måltiden tar Björn hand om.

 

Info om höstträffen ska spridas via Glunt-Akademins egna listor (både via e-post och brev) och vår hemsida, Orphei Veteraner, OD, Stockholms-OD och OD:s Vänner. I info till de fyra sistnämnda ska hänvisas till att mer info finns att hämta på vår hemsida.

Viktigt att krav om föranmälan även gäller EHVV:s träff den 12 nov.

 

Harald erbjöd sig hjälpa till att sända kuvert till höstmötet. Därefter kanske den fjärde ledamoten kan ta över detta.

 

Vi stuvade om utkast till föredragningslista till sammanträdet. Undring: ska den bifogas kallelsen eller delas ut först vid mötet? Eller skickas ut via nätet till dom som anmäler sig? Det senare lite synd om några frånvarande har bra synpunkter. Kan vi i Inbjudan skriva att föredragningslista till mötet skickas ut i förväg till dom som ber om det, (via nät eller post)?

(ni får mitt nästa utkast senare)

 

Önskemål om sponsring skulle kunna avse arvode till en regissör vid utbildningsdag, porto, sång i skolor. Kanske ska vi i första hand vända oss till musiklärarna själva att tipsa dem om att stimulera sina elever att intressera sig för Gluntar?

 

Harald frågar Björn Sahlin om koppling till Vårstavistiftelsen: vill han stå på vår maillista?

 

I inbjudan ska vi efterlysa texter att överlämna till Wennerberghyllan i Stadsbibliotekets Uppsalarum eller andra ting med anknytning till Gluntar och Wennerberg. (HB: berätta om Gluntfracken med lappar och Punchflaskan) Hans frågar Tom Lundin om gemensamt utrymme på Upplandsmuseet för EHVV och Gluntakademin.

 

Björn frågar Adam om vi får lägga in brevet om den äkta ”misslyckade serenaden” på vår hemsida.

 

Raggens inspelningar bör föras över på cd. Kostnader bör kunna ingå i sponsrings- erbjudande till Musikens Hus Vänner. Kanske kan man på bibl. få möjlighet att lyssna av skivorna? Vem pratar med Raggen?

 

Hans frågar Pelle Löfqvist hur man får akademins namn skyddat.

 

Hugskott för framtida bruk: En afton med unika komp. till Gluntar Sixten Lakes, Göran Carnebäck, Nass Nässanders Gluntschottis). Ett slags ”Glunt-Caprice”.

 

HB efteråt: kan vi få spela upp en inspelning av Håkan Sunds improvisationer över en Gluntmelodi om vi lovar att inte tillåta avspelningar och att återlämna bandet till honom efteråt?

 

Nästa möte kanske äger rum strax före höstmötet. I övrigt hoppas vi kunna klara upp förberedelserna via nätet.

 

Nöjda med oss själva skiljdes vi åt.

 

Anm: efteråt: vi glömde den fråga som initierade detta möte. Vilka ambitioner ska vi föreslå årsmötet vad gäller rekrytering?

Ska vi fortsätta uppdelningen mellan olika kategorier i våra listor?

 

Harald<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan