Kort bakgrund

Föreningen Gluntarnas Vänner vill, bland annat genom att utdela stipendier och anordna framföranden, inspirera yngre sångare och musiker att hålla glunttraditionen levande. Föreningen samlar också föremål, dokument, skrifter, inspelningar och annat material som belyser denna tradition. Det är önskvärt att detta material blir tillgängligt för intresserade, bland annat genom hemsidan och föreningens deposition på Stadsbiblioteket i Uppsala.

2005 instiftades Glunt-Akademin i Uppsala som ett informellt nätverk med syfte att stimulera intresset för Gluntarna och deras miljö. Vid dess årsträff 2016 ändrades namnet till Gluntarnas Vänner samtidigt som nätverket ombildades till förening och stadgar antogs.

<<<Tillbaka till innehållsförteckningen
<<<Tillbaka till första sidan