Moster och Tant

Moster har utöver släktskap också använts som (aktningsfull) titel om eller till äldre kvinna, oberoende av släktskap. SAOB jämför med Tant, som är det begrepp som används i glunt XXIV. Enl. SAOB används moster  även (och numera mindre brukligt) dels om (äldre) kvinna som någon är besläktad med genom ingifte, dels om mer avlägsen kvinnlig (ogift) släkting på fädernet eller mödernet. Numera blott folkligt i vissa trakter använt såsom (aktningsfull) titel om eller till äldre kvinna, oberoende av släktskap; jfr TANT
 
Tant: I fråga om släktskap: (någons) faders eller moders syster, faster eller. moster; även (numera mindre brukligt) dels om (äldre) kvinna som någon är besläktad med genom ingifte, dels om mer avlägsen kvinnlig (ogift) släkting på fädernet eller mödernet, t. ex. kusin; särsk. i tilltal eller såsom titel.
 
I utvidgade eller oegentlig användning om äldre (rar och välvillig) kvinna oberoende av släktskap; särsk. såsom tilltalsord, använt av yngre person (som tecken på vördnad eller respekt o. dyl.); jfr MOSTER.

Christer Åsberg påpekade vid gluntseminariet 2012 att man nog inte sa "min moster" om andra än dem man var släkt med.


Tillbaka