GV-program 2017

Detta år präglas för GV av att det 2 oktober gått 200 år sedan Gunnar Wennerberg föddes. En särskild kommitté har bildats med representanter för Uppsala universitet, Uppsala kommun, Västgöta nations Landskapsförening, Allmänna Sången och Gluntarnas Vänner. Sammankallande är GV:s ordförande Harald Bohlin.

5 sept. kl. 18.00 arrangerar Stadsbiblioteket/Fyriskällan i samarbete med Gluntarnas Vänner: ”Böckerna kom i andra hand - en stund med Glunten och Magistern”. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunilla Öbrink. Lokal: Förreläsningssalen i Fyriskällan. Samtidigt synliggörs material från Wennerberghyllan i Fyriskällan. Fritt inträde.

9 sept. Kulturnatten - Gluntarnas Vänner anordnar Allsång med gluntar kl. 17.00-18.00 och 18.30-19.30 i Musicum, Kyykogårdsg. 4. Mats Wahlberg leder programmet tillsammans med  P-G Norman , Göran Carenbäck ackompanjerar, Joakim Ekedahl och Fredrik Lindell sjunger några gluntar.

17 sept. anordnar Gluntarnas Vänner Gluntvandring till platser i Uppsala som nämns i Gluntarna och där framförs de gluntar som hör ihop med dessa platser. Medverkande: Mats Wahlberg, Weine Karner och Göran Carenbäck.

2 okt. Årsmöte och firande av Gunnar Wennerbergs födelsedag


9 okt. Huru Gluntens svårmod, på Äpplet, skingras av Magisterns vårfantasier. Till bords med Glunten och Magistern i i Äpplets lokal, där nu Hambergs fisk huserar. Gluntarnas Vänner i samarbete med Hambergs. Medverkande: Michael Sahlin, Harald Bohlin och Gunnel Fagius. Meny: Sill i dill och mer därtill, gösfärserad röding med svartrötter och sauce nantua, kaffe med Wennerbergbakelse. Pris 390:- exkl. dryck. Förhandsanmälan till
tel. 018- 71
00 50.

29 okt  Gluntarnas Vänner presenterar sig
DELS arrangerar i ABF-huset i Stockholm Litterära matinéer med presentationer av sina medlemsföreningar iABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm söndagar kl 13:30-15:00.

Gunnar Wennerberg 200 år. Gluntsångare och ämbetsman.
GW föddes 1817 och presenteras av Christer Åsberg och Bo G Hall. Statsråd och landshövding, ledamot av Svenska Akademien, Musikaliska Akademien och Konstakademien – det visar hans bredd. Han skrev musik för körer, duetter och solosånger. Idag nog mest känd som skapare av Gluntarne. Några framförs av Gunnel Fagius, Michael Sahlin och Harald Bohlin. Och kanske blir det allsång.


Övriga arrangemang kring Wennerbergjubiléet presenteras på denna hemsida (sid 1) under rubriken 200-kommittén.