Ett gluntevenemang i Lund
Tid: Tisdagen den 23 februari kl 16.15-18.00.
Plats: Kapellsalen, Palaestra et Odeum.

”STÄLL DIG HÄR SÅ STÅR DU BRA!”
Workshop om teatraliteten i Gunnar Wennerbergs "Gluntarne".

Litteraturvetaren och teatermannen GUNNAR SYRÉHN presenterar sin förra året utgivna studie "Sparka mot porten och storma! Gluntarne som teater" (Gidlunds Förlag) och visar praktiskt hur det teatraliska kan levandegöras vid framförandet av gluntar.
Läs mer om boken>>

Syréhn sjunger själv Glunten och som Magistern har han denna gång den gamle erfarne glunt-sångaren Börje Lång från Åbo.

Alla intresserade är välkomna, också sångare som själva vill prova på att framföra gluntar som teater.