Böcker

 • ETT TIOÅRIGT DUNDRANDE KALAS – Om Gluntarne och Gunnar Wennerberg
  Karl G. och Lilian Fredriksson, Lars-Åke Skagegård. Boken kan köpas från förlaget
  www.podium.nu eller direkt från författarna skagegard@hotmail.com.
  I denna bok finns det mesta som en gluntsångare kan behöva för att på ett trevligt sätt binda ihop sångerna vid framträdanden, och naturligtvis en samlad information som kan berika var och en som intresserar sig för Uppsalas student- och kulturhistoria. (Hans Levander)
  Länk till förlagets annons

 • Bellman levde på 1800-talet en kanske överraskande boktitel (Johan Stenström, Sthlm 2009). Boken kan ge tips om hur vi ska dokumentera Glunttraditionen. Där finns också ett helt avsnitt om Wennerberg (s 405-429). Det är trevligt att läsa hur Gluntarna här belyses av Bellmantraditionen. Atlantis Bokförlag

 • Sparka mot porten och storma! Om Gluntarnes teatralitet