Klingande inspelningar

         På nätet


Christer Åsberg har satt in denna komposition i sitt spexhistorska sammanhang.