På Spotify hittar du följande gluntar

(Spotify hittar du på www.spotify.com)Håkan Sund – En Månskensnatt På Slottsbacken
Håkan Sund – Upsala Är Bast
Håkan Sund – Glunten På Forelasning
Håkan Sund – I Anledning Af Magisterns Och Gluntens Första Bekantskap
Håkan Sund – Nattmarschen I Sanct Eriks Grand
Håkan Sund – En Solnedgång I Eklundshofs-Skogen
Håkan Sund – Glunten Blir Juvenal
Håkan Sund – Harpospelet På ''Schylla''
Håkan Sund – Huruledes Manen Intresserar Sig För Glunten Och Magistern
Håkan Sund – Dagen Derpa
Håkan Sund – Gluntens Moster
Håkan Sund – Efter Kameral-Examen
Håkan Sund – Examens-Sexa På Eklundshof
Viba Femba – Gluntarne: V. En manskensnatt pa Slottsbacken (arr. S. Lindberg): En manskensnatt pa slottsbacken
Håkan Sund – Magisterns Misslyckade Serenad
Håkan Sund – Huru Gluntens Svårmod, På ''Aplet'', Skingras Af Magisterns Vårfantasier
Håkan Sund – Vid Brasan På Magisterns Kammare, Efter En Stor Middagsbjudning
Håkan Sund – Motet I Domtrappen
Håkan Sund – Gluntens Vigilans
Håkan Sund – På ''Flustret'', En Söndagseftermiddag Under Rötmånaden
Håkan Sund – Gluntens Flamma
Håkan Sund – Hemmarsch Från Eklundshof Med En Bondspelman
Håkan Sund – Magisterns Flamma
Håkan Sund – En Qvall På Kyrkogården
Håkan Sund – Gluntens Misstag
Håkan Sund – Anklagelsen
Håkan Sund – Impromptu-Balen
Håkan Sund – Slottsklockan
Örebro Chamber Choir – Gluntarne: XXV. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof): Gluntarne: No. 25. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof)
Håkan Sund – Gluntens Reskassa
Håkan Sund – Afskedet På Flottsund
Håkan Sund – Magisterns Monolog, Efter Gluntens Afresa Från Alsike
Örebro Chamber Choir – Gluntarne: XXV. Examenssexa pa Eklundshof (The Graduate Party at Eklundshof): Examenssexa pa Eklundshof
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Uppsala är bäst
Osvald Helmuth – Gluntarne
Ehnstedts Eftr. Octet – Gluntarne (arr. for wind ensemble)
Orphei Drangar – Gluntarne: Gluntarne: No. 1. Med anledning av Gluntens och magisterns bekantskap
Osvald Helmuth, Poul Reumert – Gluntarne
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Glunten på föreläsning
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: En solnedgang i Eklundshofsskogen
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Nattmarschen i Sanct Eriks gränd
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Dagen därpå
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Magisterns mislyckade serenad
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Slottsklockan
Gunnar Wennerberg – Gluntarne: Avskedet på Flottsund

På Spotify ligger tre hela album med Gluntar att lyssna till gratis (med reklam)
eller utan reklam om man prenumererar:


1995  Mahlstein – Wiberg - Ernlund 1 tim 53 min
2003  Ringmar, Jacobson och Sund 1 tim 51 min
2016  Popgluntarna  Lindblad - Frick   1 tim  2 min


Tillbaka till innehållsförteckningen
Tillbaka till första sidan